Rörö – det framgångsrika fiskeläget

Av öarna i Göteborgs norra skärgård så har Fotö och Rörö utvecklats till centrala fiskelägen för det storskaliga pelagiska fisket. Endast Fiskebäck i Göteborg överträffar dessa öarna som fiskeläge. Hön har för sin del blivit centrum för det demersala fisket med lite mindre båtar medan övriga öar endast har ett fåtal fiskebåtar var. På Knippla och Hälsö finns inga stora fiskebåtar kvar och på Öckerö har den enda större båten tysk flagg. Fotö har en relativt modern hamn där även de stora fiskebåtarna kan komma in. Rörö saknar detta. Rörö är en avlägset belägen ö och har behov av sysselsättning och investeringar för att inte avfolkning ska bli ett faktum.

Hittills har fiskets utveckling inneburit att avfolkning nästan kunnat undvikas och på grund av invånarnas sammanhållning finns på ön en service som mycket få smårorter i Sverige kan ståta med. Med endast 270 invånare så har ön livsmedelsaffär (kollektivt ägd), skola (ägd av idrottsföreningen och uthyrd till Öckerö kommun), biblioteksverksamhet i Svenska Kyrkans församlingshem, sporthall och fotbollsplan. En kollektiv ägda gästhamnenbe är en av Bohsuläns största och mest besökta.

Idag har dock ön några problem. Dels handlar det om avsaknad av en modern fiskehamn där öns fiskebåtar faktiskt kan komma in. Idag kan tre fiskebåtar som ägs av fiskeriföretag på ön Rörö inte angöra öns hamn. Det är S 144 Themis (brukar ibland ligga på Öckerö), S 264 Astrid (ligger idag ofta i Frihamnen i Göteborg) och E 532 Rockall (besöker aldrig Sverige, har dansk besättning). För att fortsätta fiskeriets utveckling på ön, visa att fisket är en attraktiv sysselsättning samt innebär intressanta och roliga arbeten borde det byggas en ny hamn på Rörö. Kommunen borde ta sitt ansvar för att utveckla Rörö som varande ett av Sveriges mest framgångsrika fiskelägen.

Som jag ser det finns det tre ställen som en ny hamn skulle kunna byggas på. Dels sen utbyggnad av den nuvarande hamnen ut till Lilla Hamnholmen och vidare till holmarna Svartskär och Korskär. Detta skulle kunna ge en hamn med uppemot 8 meters djup. Det skulle dessutom skapa problem med inseglingen till gästhamnen, dock inte för färjan. En sådan hamnanläggning skull dock också lätt kunna kombineras med bygge av en bro mellan Hyppeln och Rörö, något som Öckerö kommun velat göra länge.

Öster om Hålaberget skulle en hamn med 10 meters djup kunna anläggas. Svårigheten här kan eventuellt vara att skydda en sådan hamn från östvindar då det snabbt blir uppemot 20 meter djupt. Även öster om apelvik och Hästtången skulle en djup hamn kunna byggas. Djupet här kan bli 10 meter utan större problem och skydd för östvindar kan lätt konstrueras med hjälp av Apelviksskären och grundområden både söder och norr om detta. Problemet här är väl att det skulle innebär att den känsliga kulturmiljön i Apelvik skulle störas av den nya hamnen.

Ett hamnläge öster om Hålaberget framstår av många skäl som det bästa och de tekniska svårigheterna att bygga skydd mot ostvindarna kan säkert lösas. En ny hamnanläggning på Rörö med 10 meters djup skulle också kunna lösa de problem som fiskeriindustrin har i Göteborg där kommunen visar noll intresse för att tillgodose fiskeriets behov av hamnläge och andra faciliteter. När möjligheten att lägga till i Fiskhamnen försvinner för de stora fiskebåtarna behöver de en ny hamn där de kan ligga. Öckerö kommun har möjlighet att säkerställa en framtid för fiske och fiskeriindustrin på öarna genom att satsa på kommunens mest framgångsrika fiskeläge.

Nu räcker naturligtvis inte bara en ny hamn på Rörö för att garantera en positiv utveckling. Det behövs också fler boende och fler bostäder och då kanske inte främst bostäder för lite äldre människor med pengar av den typ som byggts ovanför hamnen utan det behövs bostäder så att fler yngre människor kan bo kvar på ön. Unga människor och fler barn behövs dessutom för att garantera skolans fortsatta existens. Till detta ska jag återkomma.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Rörö – det framgångsrika fiskeläget”

Kommentarer är stängda.