Rörö behöver fler boende

Rörö är ett av Sveriges få framgångsrika fiskelägen. Där finns unga fiskare och två av Sveriges största fiskeriföretag, Astrid Fiske AB och Themis Fiskeri AB. Ön är också hemvist för två av de få kvarvarande fiskeriföretagen och fiskebåtarna som fiskar traditionellt, dvs både efter bottenlevande fisk (demersalt fiske) och efter fisk som lever högre upp i vattnet som sill och makrill (pelagiskt fiske). Fiskeri AB Svanen med GG 840 Svanen och Fiskebåten Rossö HB med GG 39 Rossö. Till detta kommer ett ett antal mindre kustfiskebåtar.

Totalt sysselsätter fiskeriföretag och fiskeri på Rörö lika många människor som det sysselsatte kring 1960. Men många av de anställda ombord i de stora fiskebåtarna med dansk flagg är idag inte från Rörö.

Sen 1960 har befolkningen också minskat med 90 personer, från 360 till 270. Medelåldern på de boende har samtidigt ökat. Det gör att underlaget för skolan på ön är svajande. Samtidigt är skolan en av de saker som kan locka unga familjer att bosätta sig på den fridfulla ön som ju innebär en mycket trygg uppväxt för barn. Därför borde det byggas bostäder som gör det möjligt för unga att skaffa sig en bostad på ön utan att behöva hyra föräldrarnas källare eller köpa ett hus för miljoner. Hyreslägenheter helt enkelt.

Rörö har för att vara en ort med bara 270 invånare redan idag osedvanligt många hyreshus, ett av dem är dock reserverat för pensionärer och i det hus där jag växte upp tycks det numera främst bo sommargäster. Det tredje hyreshuset (fast det är två hus) är den gamla skolan, men de lägenheterna är väldigt dyra. Att bygga fler hyreshus på Rörö strider därför inte mot traditionen på ön. Men det bör handla om mindre lägenheter inriktade på ensamma unga och lägenheter för småbarnsfamiljer. När det gäller byggplatser för nya hyreshus finns det gott om dem. Bredvid Sionkyrkan snett bakom ett av de nuvarande hyreshusen, mitt emot denna plats på de områden där det fanns jordbruk och kalkonfarm när jag var liten. Där finns fler hus idag än då, men där finns fortfarande gott om plats. På marken om idag används för fylle och annat som ligger mittemot hyreshuset för pensionärer i Sörikring.

Att bygga lägenheter så unga kan stanna kvar på ön istället för att flytta till Göteborg, Öckerö eller Hönö skapar möjligheter, men ingen stannar kvar så långt ut i skärgården om det inte samtidigt finns arbetstillfällen. Det behövs därför också andra satsningar så att det finns arbeten och möjligheter till arbeten på ön. Att garantera en fortsatt framgångsrik fiskeriverksamhet är en sådan sak som också måste göras för att ön ska kunna fortsätta utvecklas i positiv anda.

En annan sak som kan bidra till Rörös utveckling är en satsning på andra arbetsskapande verksamheter med koppling till friluftsliv och turism. Sådan planer verkar också finnas även om de är omdiskuterade. I samband med sådan satsningar bör det också funderas på hur antalet båtplatser i gästhamnen kan utökas. Med en ny fiskehamn skulle det vara lätt att göra, men kanske borde öborna fundera på om inte några av de andra små vikar som idag används till båthamnar också skulle kunna användas till gästhamnar. Kanske är de delvis för grunda men det är nog nåt att fundera på ändå.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!