MSC-märkt svenskt fiske 2015

Det finns några svenska fisken som är MSC-märkta och dessutom en del svenska båtar elrel svenskägda båtar som fiskar MSC-märkt. Det är sillfisket i Nordsjön, torskfisket i Östersjön, siklöjefisket i Bottenviken och kräftfisket i Skagerak och Kattegatt. Dessutom har makrillfisket varit MSC-märkt men den certifieringen är indragen på grund av att Färöarna och Island bestämt egna kvoter utan att ta hänsyn till råd från ICES eller andra länder.

Antalet fiskebåtar som fiskar MSC-märkt är störst i kräftfisket i Skagerak och Kattegatt följt av torskfisket i Östersjön. När det gäller torskfisket i Östersjön är det dock så att många båtar som har rätt att fiska torsk i östersjön med MSC-märkning inte fiskat torsk på länge. Det beror på att torsken i Östersjön är av så dålig kvalitet att det inte lönar sig att fiska den. En del av de båtar som finns på listorna för det certifierade torskfisket existerar inte heller längre. Antalet båtar som som har rätt att fiska MSC-märkt torsk enligt den lista som finns är totalt 67 varav 24 backebåtar (långrevsbåtar) och 43 trålare. 6 stycken är hemmahörande i Falkenbergs-, 9 i Göteborgs-, 2 i Karlskrona-, 2 i Karlshamns-, 2 i Kalmar-, 1 i Lysekils-, 12 i Sölvesborgs-, 18 i Simrishamns-, 2 i Stockholms-, 1 i Trelleborgs, 9 i Varbergs-, 2 i Visby- och 1 i Åhusområdet.

När det gäller kräftfisket finns det 81 båtar med rätt att fiska MSC-märkt kräfta varav 2 i Falkenbergs-, 34 i Göteborgs-, 1 i Helsingborgs-, 15 i Lysekils-, 16 i Strömstads- och 12 i Varbergs-området.  Det handlar om trålare och alla fiskar också fisk. En del av dem fiskar dessutom räkor, eller faktiskt i huvudsak räkor.

Utöver torskfisket i Östersjön och kräftfisket i Skagerak och Kattegatt ingår 7 stycken svenska båtar också i en dansk MSC-certifiering för sej (mørksej), kolja (kuller), tunga och rödspätta från Nordsjön. Det är 1 båt från Falkenbergsområdet och sex från Göteborgsområdet.

En svenskägd båt, NC 315 Victoria, ingår i den tyska MSC-certifieringen för sej och i den tyska MSC-certifieringen för torsk i Östersjön.

Sej (gråsej)

Sej (gråsej)

Det MSC-märkta siklöjefisket i Norrland omfattar 38 båtar ägda av 35 fiskare/fiskeriföretag med hemhöriget i Haparanda- (16 båtar), Härnösands- (1 båt), Luleå- (16) Piteå- (3) och Sundsvallsområdet (1).

I det MSC-märkta fisket på sill ingår alla större pelagiska trålare och snörpvadsbåtar på den svenska västkusten plus några båtar från fiskelägen i Östersjön. Den lista som finns i det länkade dokumentet beskriver dock inte det nuvarande läget utan GG 330 Carmona ska också vara med liksom GG 158 Sunnanland men inte GG 64 Astrid-Marie eller GG 236 Glittvåg.

I det danska pelagiska fisket ingår de svenskägda E 532 Rockall och S 144 Themis i MSC-märkningen för NVG-sill (Kanske ingår numera också S 264 Astrid). Detta fiske är just nu föremål för re-certifiering som innefattar betydligt fler länders fiskebåtar, däribland även svenska båtar. Svenskägda AS 464 Stella Nova, E 532 Rockall, S 144 Themis, S 205 Ceton och S 264 Astrid ingår i MSC-märkningen som gäller Nordsjösill.

Både NC 315 Victoria och NC 330 Kristin som är svenskägda ingår i den tyska MSC-certifieringen för sill i Östersjön.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!