Danska fiskare har fel om vindkraft

Vindkraftsparker till havs innebär i allmänhet en bättre tillgång till fisk på grund av bättre levnadsförhållanden för fisken. Fiske inuti en vindkraftspark är visserligen inte möjligt, men på grund av vindkraftsparken så blir fiskbestånden större och fisket därmed bättre runtomkring. Sammantaget har forskning visat att vindkraftsparker är bra för fiskbestånden och fisket.

De danska fiskarna på Omø som oroar sig för minskad tillgång på fisk på grund av en vindkraftspark har därmed med all sannolikhet fel. Det troliga är att det istället blir ökad tillgång på fiske, fast kanske sker det en viss förändring vad det gäller artsammansättning i det område som berörs av en vindkraftspark även om den forskning som finns inte kunnat påvisa något sådant.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!