Vindkraft till havs är bra för fiskbestånden

Vindkraftsparker är med all sannolikhet bra för fiskbestånden. De skapar nya skyddade lekområden för fiskarter och de skapar helt trålfria zoner där bottentrålning inte tillåts och inte är möjlig. Det innebär att vindkraftsparker i Kattegatt sannolikt skapar bättre förutsättningar för att det ska bli mer fisk i ett hav där det idag finns väldigt lite fisk på grund av tidigare överfiske med utfiskning som resultat. Fisk missgynnas inte av en vindkraftspark utan det är snarare omvänt. Det är bra för fisken med vindkraftsparker. Det har en undersökning av vindkraftsparken på Lillgrund i Öresund visat. Men kanske inte i alla lägen och alltid.

Vindkraftpark till havs

Foto: Maja Kristin Nylander/Havs- och vattenmyndigheten.

En doktorsavhandling av Linus Hammar på Chalmers visar att fiskars lek störs under själva byggtiden. Avhandlingen handlar om ett vindkraftsprojekt utanför Falkenberg som Kattegatt Offshore vill genomföra. Kattegatt Offshore väntas omfatta 50 vindkraftverk samt täcka en yta om 22 kvadratkilometer. Ett vindkraftverk i drift avger ett surrande ljud med samma frekvens som de läten som torsken använder sig av för att kommunicera och lokalisera varandra under leken. Då området utanför Falkenbergskusten är ett viktigt lekområde, finns farhågor för att torsken ska störas både under etableringsfasen, av de höga pålningsljuden, och under driftstiden.

– Eftersom Kattegatt-torsken är så påverkad av fisket att den nästan försvunnit, blir det en väldigt relevant frågeställning. Om man förstör torskens lek riskerar ju hela beståndet att utplånas, säger Linus Hammar.

– Man bör inte bygga vindkraft till havs under den tid då torsken leker, säger han. Då ökar riskerna betydligt. Men studien visar att om Kattegatt Offshore anläggs med hänsyn till torskens parningstid samt med teknisk dämpning vid pålningen, uteblir de negativa effekterna helt under byggprocessen. I drift utgör vindkraftsparken ingen risk för den rödlistade torsken, säger Linus Hammar.

Ett vindkraftverk i drift avger ett surrande ljud med samma frekvens som de läten som torsken använder sig av för att kommunicera och lokalisera varandra under leken.

Hav och vattenmyndigheten är dock klart negativ till vindkraftspark utanför Falkenberg.  Trots att bolaget i sin ansökan åtar sig att genomföra flera åtgärder för att minimera risken för påverkan under byggtiden menar HaV att detta är tillräckligt och avstyrker därför i första hand att tillstånd ska ges till verksamheten.

–  Vi menar att själva anläggandet av  vindkraftparken riskerar att påverka det känsliga torskbeståndet i Kattegatt och även tumlarbeståndet. Området är ett viktigt lekområde för torsk. De försiktighetsåtgärder som bolaget tänker göra är inte tillräckliga som skydd för båda dessa bestånd, säger Malin Aarsrud.

– Risken för negativ påverkan orsakas främst av  den pålning som planeras att utföras under byggtiden, vid anläggandet av vindkraftfundamenten. Pålning ger mycket höga ljudnivåer som både kan skada olika djurarter, ändra deras beteenden eller skrämma iväg dem från viktiga områden.

Tumlare har visat sig särskilt känsliga för sådana ljud. Pålning bedöms kunna påverka flera av de viktigaste områdena för tumlare i Kattegatt.

Skyddsperioderna som rekommenderas för pålning för tumlare och torsk överlappar varandra och täcker hela året. HaV menar därför att  det inte finns utrymme att att överhuvudtaget tillåta pålning och att det inte framgår  av ansökan om projektet kan genomföras utan denna påverkan.

–  Bolaget behöver kunna visa att dessa arter inte skadas vid anläggandet av vindkraftparken. Däremot  finns inte längre samma farhågor som tidigare om påverkan på vattenmiljön vid själva driften av vindkraftparken, säger Malin Aarsrud.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Vindkraft till havs är bra för fiskbestånden”

Kommentarer är stängda.