Det fångas inte för mycket torsk i Östersjön

Flera medier påstår dock att det fångas för mycket torsk eftersom EU-kommissionen påstår det i sitt förslag om kvoter (TAC, total tillåten fångst) inför 2016. TAC är sannolikt satt för högt, det är bara det att så mycket torsk inte fångas i verkligheten. Under en lång rad år har bara hälften av den tillåtna mängden torsk fångats i Östersjön. Sålunda har det inte fångats för mycket torsk och torsken är därmed sannolikt inte överfiskad.

I år verkar det dock som om danska fiskare kommer att ta upp sin andel av den totala torskkvoten i västra Östersjön. I Östra Östersjön är det däremot inte troligt att de fångar allt de har rätt att fånga. Samma förhållanden gäller inom det svenska fisket. I Östersjön fiskar svenskarna bara en liten del av det som de har tillstånd att fiska. Fisket är alltså mindre än den TAC som EU fastställt och en minskning av TAC i de östra delarna av Östersjön innebär faktiskt bara en anpassning till verkligheten.

EU-kommissionen förelår i sin presentation av fiskekvoter i Östersjön år 2016 att kvoten för torsk i östra Östersjön minskas med 20%. Danska fiskare ville ha en ökning men det kommer det med all sannolikhet inte att bli.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!