Burfiske av räkor i Sverige?

I Sverige fiskas räkor uteslutande med bottentrål. På andra håll i världen finns det dock räkfiske med bur. I nordöstra USA och på Nova Scotia i Kanada finns det ett lönsamt burfiske på nordhavsräka, samma räka som fiskas i Sverige.

Nu ska forskare i Sverige undersöka om det går att fiska räka med bur på ett framgångsrikt sätt i Gullmarsfjorden. Idag är det bara 5 båtar, mycket små båtar som får fiska räka i Gullmaren.

Enligt marinbiolog Matz Berggren, som uttalat sig i Sveriges Radio och som ska leda försöken, finns flera fördelar med burfiske. Bland annat kommer det med stor sannolikhet att innebär att de enbart större räkor kan fångas. Problemet med utkast av småräkor och olaglig dumpning av så kallade råräkor för att uppgradera fångsten försvinner därmed. Bottentrålning innebär dessutom skador på bottnarna vilket undviks när räkor fiskas med bur.

I provfisket med bur i Gullmaren ska en modifierad variant av den räkbur som används i Maine användas i Gullmaren enligt vad Matz Berggren säger till Sveriges Radio:

För att undvika de här problemen ska Matz Berggren nu i höst testa ett antal varianter av räkburar på olika platser i Gullmarsfjorden. Tanken är att se om det går att få upp tillräckligt med räka för ett ordentligt fiske. En inspiration är räkfisket i Maine i nordöstra USA, där man länge fiskat räka med bur med stor framgång.

– Vi ska testa en bur som de har i Maine, en som vi modifierar lite, en som några fiskare här på ön tagit fram och en kontrollbur som är en vanlig kräftbur med samma typ av masknät som de andra burarna har, säger Matz Berggren.

Skillnaden från trålfisket är att burarna står stilla på botten och räkorna fastnar när de själva simmar in i buren. Genom att utforma nätet i buren på olika vis kan räkorna selekteras i mycket större detalj.

En av fördelarna för räkfiskare är att de kan ta upp burarna och lägga dem i kallvatten. Det skulle innebära att de kan avvakta med att sälja och fortfarande kunna erbjuda färska räkor, enligt Matz Berggren.

Sverige Radio har också intervjuat en räkfiskare, Charles Olsson i Grebbestad som har båten SD 451 Ferder. Han är negativ till burar, men så är han också en av de räkfiskare som i princip är negativ till det mesta om det innebär stora förändringar. Han har inte heller något tillstånd att fiska i Gullmaren och har en större båt än de som fiskar i Gullmaren så jag vet inte om hans negativa uttalanden om burfiske ska tillmätas nån större betydelse. Endast 5 små båtar har tillstånd att fiska i Gullmaren, men en av dem har nyligen brunnit upp.

LL 9 Svartskär när hon var GG 50 Santos.

LL 9 Svartskär när hon var GG 50 Santos. En av de båtar som får fiska i Gullmaren. Foto: Terje Fredh / Sjöhistoriska museet 

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!