Räkfisket i Gullmarsfjorden

I det storskaliga pelagiska fisket har individuella överförbara fiskerättigheter införts. I några andra svenska fisken har också en slags individuella fiskerättigheter införts. Dvs rätten till fisket har tilldelats ett kollektiv av fiskare och det hela sköts genom så kallad samförvaltning. Det är något som gäller räkfisket i Gullmarsfjorden. I det fallet är det rätt enkelt med samförvaltning då endast 5 svenska fiskebåtar har tillstånd att fiska räkor i Gullmarsfjorden. Räkfiske sker med bottentrål, i Gullmarsfjorden handlar det om mycket små trålar och små båtar.

Gullmarsfjorden blev marint reservat 1983, och 1990 förbjöds allt  trålfiske för att kunna studera hur trålningen påverkat fjordens fiskbestånd. 1999 öppnades fjorden för fiske igen, men med  restriktioner på redskapens utformning och en begränsning av  antalet dagar då fiske var tillåtet. Fisket bedrevs då, precis som idag, med små båtar som också fiskade kräfta utanför fjorden och framförallt vid dåligt väder då fiske utanför fjorden är riskfyllt i de små båtarna.  En tidsbegränsning på totalt 100 dagar sammanlagt fiske i fjorden fördelades ursprungligen efter principen först till kvarn får först mala (också kallat olympiskt fiske).

År 2000 tog dagarna slut i september och 2001 tog dagarna slut redan i juni. År 2002 tog de fem mest aktiva yrkesfiskarna kontakt med Fiskeriverket och gjorde en frivillig överenskommelse som innebar att fiskedagarna delades upp på två perioder. Efter en lagändring som möjliggjorde att ge enskilda fiskare fiskerätten i fjorden kunde 6 fartyg få särskilt tillstånd att tråla efter räka under perioden 2004 till 2006. Detta innebar att fiskerätterna stärktes kraftigt, vilket i sin tur snabbt ledde till att fiskarna själva införde ett antal
förvaltningsåtgärder.

Yrkesfiskarna införde bl.a. ett system där fiskedagarna förlades till perioder då räkpriserna för- väntades vara höga. Dagarna med högst förväntat värde på räkor fördelades mellan fartygen på ett sätt så att trängsel undveks och den ekonomiska avkastningen maximerades. Förvaltningen ledde till en omedelbar ökning av värdet på fångsterna och år 2006 var priset på räkor från Gullmarsfjorden ca 75 procent högre än priset på räkor från havet utanför fjorden. med andra ord en framgångsrik förvaltning med fiskerättigheter kontrollerade av en liten och förbestämd grupp av fiskare som ett centralt medel. Det är också en form av individuella fiskerättigheter, men införda på ett lite annorlunda sätt än i det pelagiska fisket.

Idag har antalet båtar reducerats till 5 stycken, GG 1221 Singapore, LL 9 Svartskär, LL 161 Svan, LL 467 Gullbris och LL 607 Fylgia. Några av de minsta fiskebåtarna med tillstånd att fiska räka i Sverige. Alla utom Svartskär fiskar också kräfta med ristförsedd trål. Fylgia, Svan och Singapore ingår också i effortregleringen för fiskfiske och fiskar alltså också med trål utan rist. Fisket av räka i Gullmarsfjorden är att betrakta som småskaligt kustnära fiske, även om båtarna i flera fall är längre än 12 meter. En del av räkfisket i Gullmarsfjorden kombineras med turistverksamhet.

Förutom detta småskaliga räkfiske är trålfiske förbjudet i Gullmarsfjorden. Dock förekommer också trålning i forskningssyfte i vissa områden. Fiske med garn och snörpvad är helt förbjudet. Fiske med bur och handredskap är tillåtet, dock inte efter torsk, kolja och bleka.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Räkfisket i Gullmarsfjorden”

Kommentarer är stängda.