Danmarks stora kvotägare – pelagisk fisk (IOK)

Danska kvoter eller fiskerättigheter är i allmänhet individuellt överförbara och dessa är i huvudsak indelade i två grupper, IOK för det pelagiska fisket inklusive industrifisket och FKA för det demersala fisket (bottenlevande fisk). Det pelagiska fisket domineras av ett fåtal stora fiskeriföretag vara det nu polisanmälda Gitte Henning A/S med systerföretag är ett. Gitte Henning är dock inte störste ägare av alla sorters pelagiska fiskerättigheter i iOK-systemet. Det finns andra företag som är lika stora eller större.

Nordstrand Fiskeri ApS hör ihop med Gite Henning A/S och GPG ApS är nära knutet till Fiskeriselskabet Stella Nova ApS som har stora rättigheter till industrifisk av olika slag. Astrid Fiskeri, Themis Fiskeri och Fiskeriselskabet Stella Nova är svenskägda företag. Astrid Fiskeri har också stora svenska fiskerättigheter vilket ger företaget totala fiskerättigheter i samma storleksordning som Gitte Henning i Nordsjön och Skagerak. För rättigheter i industrifisket se inlägget om det.

För sill i Östersjön gäller att ett företag maximalt får äga 15% av kvoten. Themis Fiskeri kommer över den gränsen då det danska företaget äger 12,8% vilket är väl inom lagens ramar medan det svenska moderbolaget via sin danska filial äger 3,5%. För sill i Kattegatt finns också en gräns, den är på 20%. I övriga vatten finns ingen maxgräns för sille och för makrill finns ingen maxgräns, däremot så får ingen ha mer än 10% av de totala IOK-kvoterna i Danmark.

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), företag, andel av totalkvoten

Gitte Henning A/S (Kjeldsen), 23,5%
PR HG 333 Isafold (Jensen m.fl.), 22,1%
Rederiet Ruth A/S (Madsen m.fl.), 21,0%
PR Asbjørn (Magnusen), 15,9%
PR Beinur (Tindskard), 8,6%
Cattleya A/S (Pedersen m.fl.), 3,5%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 0,4%

Nordsjösill, företag, andel av totalkvoten

Gitte Henning A/S (Kjeldsen), 20,4%
PR HG 333 Isafold (Jensen m.fl.), 15,1%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 13,1%
Rederiet Ruth A/S (Madsen m.fl.), 11,7%
PR Beinur (Tindskard), 7,7%
PR Asbjørn (Magnusen), 6,9%
Cattleya A/S (Pedersen m.fl.), 4,1%
S 105 Sebastian ApS (Pedersen), 2,8%
E 727 Jette Kristine ApS (Kirk m.fl.), 2,1%
Lingbank Fiskeri ApS (Rasmussen), 0,8%
Themis Fiskeri A/S (Ryberg), 0,8%

Sill Skagerak och Kattegatt, företag, andel av totalkvoten

Gitte Henning A/S (Kjeldsen), 25,3%
PR HG 333 Isafold (Jensen m.fl.), 15,1%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 11,8%
Rederiet Ruth A/S (Madsen m.fl.), 9,4%
PR Beinur (Tindskard), 7,2%
PR Asbjørn (Magnusen), 7,1%
S 105 Sebastian ApS (Pedersen), 2,9%
H 10 Hanne (Petersen), 2,0%
H 218 Mette (Larsen), 2,0%
E 727 Jette Kristine ApS (Kirk m.fl.), 0,9%

Sill västra Östersjön, företag, andel av totalkvoten

Themis Fiskeri A/S, 16,3%
Lingbank Fiskeri ApS 15,0%
H 145 Sonja (Jørgensen), 12,8%
H 10 Hanne (Petersen), 10,1%
H 218 Mette (Larsen), 9,3%
H 29 Christian Mortensen (Mortensen), 8,8%
Astrid Fiskeri A/S, 8,2%
GPG ApS (Nielsen), 5,8%
Fiskeriselskabet SG 80 (Egedgård Hansen), 2,0%
Nordstrand Fiskeri ApS (Kjeldsen), 1,5%

Sill östra Östersjön, företag, andel av totalkvoten

Themis Fiskeri A/S, 16,2%
Lingbank Fiskeri ApS 15,0%
H 145 Sonja (Jørgensen), 12,8%
H 10 Hanne (Petersen), 10,0%
H 218 Mette (Larsen), 9,3%
H 29 Christian Mortensen (Mortensen), 8,8%
Astrid Fiskeri A/S, 8,2%
GPG ApS (Nielsen), 6,0%
Fiskeriselskabet SG 80 (Egedgård Hansen), 2,0%
H 61 Fusion (Petersen), 1,6%

Makrill, företag, andel av totalkvoten

PR HG 333 Isafold (Jensen m.fl.), 21,0%
Rederiet Ruth A/S (Madsen m.fl.), 19,3%
Gitte Henning A/S (Kjeldsen), 18,8%
PR Beinur (Tindskard), 9,6%
Cattleya A/S (Pedersen m.fl.), 8,7%
Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 8,3%
PR Asbjørn (Magnusen), 8,1%
Themis Fiskeri A/S (Ryberg), 2,0%
E 727 Jette Kristine ApS (Kirk m.fl.), 0,5%

GG 764 Astrid och S 264 Astrid

GG 764 Astrid och S 264 Astrid

Astrids andelar av svenska fiskerättigheter för pelagisk fisk (2014)

Sill Skagerak, 36,6%
Sill SKN, 27,9%
Sill Nordsjön 21,3%
Sill norsk zon 82,1%
Sill östra Östersjön 0.5%
Makrill, 38,4%

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!