Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri vill ha större och inte omsättningsbara kvoter

I Sverige så är kustfisket undantaget från systemet med individuella överförbara fiskerättigheter (kvoter, TFC) inom det fiske är individuella överförbara fiskerättigheter införts, vilket är det pelagiska fisket. En speciell kustkvot är avsatt för kustfisketonnaget och som tillägg finns också en speciell Östersjökvot för sillen. Detta har lett till att antalet kustfiskebåtar inte minskat alls efter att individuella överförbara fiskerättigheter infördes i det pelagiska fisket i Sverige. Däremot har antalet större fiskebåtar halverats.

fskI Danmark berörs nästan allt fiske av individuella överförbara fiskerättigheter, undantag är bland annat ostronfiske och fiske av hästräkor. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) vill ändra på det. De vill att fiskerättigheterna (kvoterna) inte ska vara överförbara inom kustfisket och dessutom vill de att en större andel av kvoterna ska avsättas för kustfisket än vad som är fallet idag. FSK är också motståndare till kilowattdagar (havdagar) och vill att garnfiske inte ska omfattas av utkastförbudet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!