Algodling för råoljetillverkning och som reningsverk

Swedish Algae Factory utvinner genom modern teknik förnybar råolja från alger, vilket kan användas som fordonsbränsle i befintlig infrastruktur. Företaget ser även på algerna som reningsverk. Algerna tar upp koldioxid i en betydligt snabbare takt än andra energigrödor. Dessutom agerar de reningsverk, då de växer av fosfor och kväve som finns i avfallsvatten.

Alger växer snabbt och konkurrerar inte med odlingsbar mark och algråoljan kan processas i dagens raffineringsinfrastruktur. Alger behöver inte heller färskvatten för att växa, utan kan använda avfallsvatten eller saltvatten. Restprodukten efter oljeutvinningen kan det extraheras kisel ur eller så kan det användas för att gödsla med. Kislet kan användas till batterier, kosmetika och kromatografi som är en teknik för avancerade filter.

Företaget har för avsikt att odla algerna ihop med fiskodlingar:

– Algerna behöver kunna breda ut sig och därför har vi tänkt oss att odlingarna ska ske på takytor, till exempel ovanpå fiskodlingar, en industri som också växer. Eftersom algerna behöver lite ljus kan vi också bygga ytor ovanpå varandra och på så sätt få storskalighet, säger Sofie Allert.

[…]

Nu återstår bara tricket att få tekniken att fungera i verkligheten – liksom att få produktionen lönsam. Nästa steg är att bygga en demonstrationsanläggning som ska stå klar i början av 2017.

– Vi har kontakt med en fiskodlare på västkusten, inte långt härifrån, där vi ska bygga anläggningen, säger hon.

En anledning till detta är att algodlingarna också kan producera fiskfoder. Det är också vad företaget vill göra i först hand innan de går över till att producera råolja och biokol:

”Vi får ut fiskfoder eller råolja och biokol, där det sistnämnda kan användas i exempelvis jordbruket. Kiselalgernas skal testar vi för batterier, kosmetika och kromatografi som är en teknik för avancerade filter. Målet är att skapa hundra Swedish Algaefabriker i världen senast 2030.”

”Vi går först mot fiskfoder och vår kiselprodukt , men långsiktigt även mot råolja och biokol. Vi har redan potentiella kunder som är intresserade av vattenrening med hjälp av våra alger och vi bygger upp vår första demoanläggning under 2016/2107. Vi jobbar med kapitalintensiva projekt som kräver tålamod innan man kan få ut produkterna på marknaden.”

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Algodling för råoljetillverkning och som reningsverk”

Kommentarer är stängda.