Gunnar Andreasen och E 177 Peter Marlene

Gunnar Andreasen (vars namn i en del äldre dokument tycks stavas Gunnar Andresen, om det nu är samme man) blev 1974 delägare E 177 Peter Marlene tillsammans med bland annat Laurids Hounisen (far till Niels Arne Hounisen). Denna båt var byggd på Nordsøværftet i Ringkøbing år 1960 och var på 118 bruttoton. Den såldes dock samma år igen och blev E 588 Friesland med andra ägare.

Gunnar Andreasen (om min teori om felstavningen stämmer) tycks eventuellt också ha varit delägare i Trolfisk-koncernen och flera av dess fiskebåtar som i stort sett alla hade efternamnet Trosca, en av dem var T 203 Fenja Trosca. Denna koncern kom dock att avvecklas kring 1980, sannolikt på grund av dålig ekonomi då flera båtar såldes på tvångsauktion efter konkurser.

Istället inköptes en nybyggd E 177 Peter Marlene år 1975, på 177 bt och byggd i Leer, Tyskland, av ett nytt partrederi bestående av Gunnar Andreasen, Preben Andreasen, Leo Vogel och Gert Vogel. Båten påseglades och sjönk i Nordsjön i mars 1991 och skrotades efter bärgning år 1992. 1983-1986 tycks Gunnar Andreasen också ha ägt en mindre fiskebåt, E 4 Laterma som såldes till Färöarna.

E 177 Peter Marlene

E 177 Peter Marlene, byggd 1975, sjönk 1991. Bild: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Istället köptes en lika gammal båt, först bara ägd av Gunnar Andreasen och från 1992 ägd av honom och Tove Anna Andreasen.  Denna båt köptes från Färöarna där den hette TN 733 Tanganes, men från början var den byggd av Bolsønes Verft i Molde, Norge, för Nordfisk-koncernen i Skagen med namnet S 94 Bente Nordfisk. Båten övertogs 1998 av ett nybildat bolag som dock snart såldes till familjen Langer i Thyborøn och bytte namn till Brdr. Langer A/S. 2004 såldes båten till Lotte Vohnsen A/S i Thyborøn och ägdes därefter fram till skrotningen 2015 av Lars Graff Vohnsen genom en rad olika bolag.

2002 försökte ägarna av E 177 Peter Marlene sig på att fiska industrifisk till försäljning som konsumtionsfisk på samma sätt som nederländska fiskare länge gjort:

Når Gunnar Andreasen i slutningen af marts stævner ud med E. 177 »Peter Marlene« for at fiske tobis, er det ikke hele fangsten der havner hos fiskemelsfabrikken i Esbjerg. Det store trawler er i disse dage ved at blive udstyret med fryserum. Gunnar Andreasen vil på eksperimentere med at fange industrifisk som tobis, sperling, brisling og knurhane, fryse dem ned om bord og afsætte fiskene som spisefisk.

Fisk i blokke

Også fiskearter som hestemakrel, sild og blåhvilling, der i forvejen er udpræget spisefisk i det meste af Europa indgår i forsøget.

– Jeg har fisket hestemakrel i Den engelske Kanal siden 1978, længe før hollænderne kom på banen. Men da de kom, kunne jeg konstatere, at de frøs fisken i blokke og afsatte den til konsummarkedet. Nu forsøger jeg det samme, men med andre traditionelle industrifisk, fortæller Gunnar Andreasen.

Han er sikker på, at der er et marked – kloden rundt – for de små fisk.

Trots Andreasens självsäkra inställning tycks det hela inte ha fallit väl ut och än idag fiskar danska fiskare inte industrifisk för konsumtion även om försök även gjorts senare, det senaste exemplet är Tamme Bolt som försökte sig på det med en tidigare nederländsk fabrikstrålare som dock numera är såld.

Efter att försöken med konsumtionsfiskeri av industrifisk lagts ner och företaget sålts köpte Gunnar Andreasen via det 1998 bildade bolaget Peter Marlene A/S en ny båt år 2004 som också fick heta E 177 Peter Marlene. Vid köpet var det Danmarks största fiskebåt. Båten var byggd i Flekkefjord i Norge som LK 362 Charisma för ägare på Shetland. Hela bolaget såldes dock snart till Brdr. Langer A/S varefter de två bolagen så småningom (2006) fusionerade med namnet Brdr. Langer A/S. Från 2004 var båtens namn L 220 Jeannette. Mellan 2005 och 2007 ägdes båten av Peter Marlene A/S och Søren Bro Langer. Sistnämnda år såldes den till Iona E 187 A/S och sen 2010 ägs den av Astrid Fiskeri A/S. Har sen 2007 namnet E 532 Rockall.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!