Mycket kraftig höjning av skarpsillskvoten i Nordsjön

TAC (högsta tillåtna fångst) för skarpsill (brisling) i Nordsjön år 2015 är satt till 227 000 ton. Av detta har Danmark cirka 198 000 ton, dvs det mesta. På grund av att undersökningar konstaterat att förekomsten av brisling är mycket stor ska dock TAC för skarpsill höjas mycket kraftigt. Enligt ansvarig dansk minister, Eva Kjer Hansen, med hela 123 000 ton varav 110 000 ton tillfaller Danmark.

Skarpsill

Danska fiskare vill ha höjningen så fort som möjligt, men det är som jag visat tidigare inga problem med att det tar nån vecka innan höjningen går igenom formellt. Eva Kjer Hansen uppger dock att hon gör allt för att skynda på processen:

”Fra dansk side gør vi alt, hvad vi kan for, at vi hurtigt kan få vedtaget dette forslag. Fiskerne skal have mulighed for at forsætte det gode fiskeri, der er i gang lige nu. Kvoteforhøjelsen vil også give de skibe, der har brugt deres kvote, mulighed for at få adgang til ekstra brisling. For når biologerne siger, at bestanden kan holde til det, så giver det ingen mening at fiskerne er i havn. De skal ud og tjene penge,” siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Beslutet om den höjda skarpsillskvoten har åtföljts av ett beslut om att förlänga fiskesäsongen för vitlinglyra (sperling). De flesta år fiskas inte kvoten av vitlinglyra upp men jag tror inte tidsaspekten har nån större betydelse för det. Finns det skarpsill att fiska så är det fisket sannolikt mer lönsamt än vitlinglyrefiske.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!