Fiskeriförvaltning på internationellt vatten i nordvästra Atlanten

Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO) heter den organisation som förvaltar fisket på internationellt vatten i Nordvästatlanten, dvs internationella fiskevatten som berör en del nordiska fiskare. Framförallt berörs norska, grönländska, isländska och färöiska fiskare av vad NAFO och dess medlemsländer beslutar om fisket på internationellt vatten i Nordvästatlanten.

NAFO

NAFO-området i lila.

NAFO förvaltar ett område som omfattar delar av Grand Banks, en gång i tiden världens mest produktiva fiskeområden med ett enormt torskfiske, men idag är torsken sen länge utfiskad och det har varit svårt att få tillbaka torskbestånden trots ett mycket långvarigt fiskestopp. På en utstickande del av Grand Banks som heter Flemish Cap och helt ligger inom NAFO:s ansvarsområde har dock fiskbestånden börjat komma tillbaks och där förekommer idag fiske på bland annat torsk.

NAFO har 13 medlemsstater varav fyra kuststater, USA, Kanada, St. Pierre & Miquelon och Grönland. Märkligt nog räknas också Färöarna som en kuststat. Frankrike förhandlar för St. Pierre & Miquelons räkning medan Danmark förhandlar för Färöarna och Grönland. Övriga medlemsländer är EU, Island, Kuba, Japan, Sydkorea, Norge, Ryssland och Ukraina.

De viktigaste arterna som NAFO hanterar är nordhavsräka, torsk, kolja, uer (kungsfisk), kummel, sej, grönländsk hälleflundra, hälleflundra, sill, makrill och lodda samt ett antal djuphavsfiskar och plattfiskar. EU-länder som fiskar i området är framförallt Portugal och Spanien men även Estland samt ibland också Tyskland och Litauen. Huvuddelen av fisket bedrivs dock av USA och Kanada.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!