Småskaligt kustnära fiske är inte alls det allra miljövänligaste

Det påstås ofta, om och om igen, att småskaligt kustnära fiske är det mesta miljövänliga fisket. Exempelvis gör företrädare för den danska organisationen Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK) det med stor regelbundenhet. Även företrädare för Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) påstår samma sak ibland liksom företrädare för svenska Havs- och kustfiskarnas PO (HKPO). Påståendet är inte sant. Dels är det ett definitionsproblem, dels gäller att ett storskaligt fiske hör till de mesta mijövänliga.

Huvuddelen av det småskaliga kustnära fisket sker med bottentrål men FSK vägrar erkänna detta som ett småskaligt kustnära fiske utan anser att endast fiske med garn, backor (lina, långrev) och burar är småskaligt kustnära fiske. Fiske med garn, backor och burar är i förhållande till fiske med bottentrål, bomtrål och snurrevad ett miljövänligt fiske. Men det är inte det miljövänligaste fisket rent generellt.

Backefiske efter makrill, lax och torsk är det mest miljövänliga. Detta fiske är i allmänhet småskaligt i Danmark och Sverige, men i andra nordiska länder som exempelvis Norge finns det också ett storskaligt backefiske på djuphaven som är lika miljövänligt.

Tabell från DTU Aqua. Ju färre stjärnor ju miljövänligare fiske.

Vid sidan av backefisket är det storskaliga pelagiska fisket med snörpvad (ringnot) och flyttrål (pelagisk trål) det mest miljövänliga fisket. Detta fiske är inte kustnära i Danmark medan det i Sverige finns ett kustnära fiske med snörpvad. Detta kustnära svenska snörpvadsfiske inkluderar både stora fiskebåtar och små fiskebåtar, Garnfiske som i stort set alltid ä småskaligt och kustnära i Danmark och Sverige numera är främst på grund av bifångster av andra fiskarter, fåglar och havsdäggdjur mindre miljövänligt än storskaligt pelagiskt fiske och backefiske (oavsett om detta är storskaligt eller småskaligt).

Bottentråls- och bomtrålsfiske sker ofta från små fiskebåtar i såväl Danmark som Sverige. Fisket efter torskfiskar, kräftor (jomfruhummer), räkor och plattfisk sker i huvudsak med bottentrål oavsett om båtarna är små och fiskar kustnära eller medelstora/stora och fiskar längre ut till havs. Hästräkor fiskas med små bomtrålare och är ett kustnära fiske. De här uppräknade fiskena hör till de miljömässigt sämsta.

Det finns alltså inget egentligt samband mellan småskaligt kustnära fiske och miljövänlighet, men det fiske som FSK vill ha är klart mer miljövänligt än kustnära fiske rent generellt. Backefiske är bättre än burfiske som är bättre än garnfiske. Burfiske är ovanligt i Danmark med ganska vanligt i Sverige.

Att bara hävda att kustnära fiske är det mesta miljövänliga fisket är dock ett felaktigt påstående. Det handlar inte om huruvida fisket är kustnära eller sker långt ute till havs, inte om båtarna är små eller stora utan om vilken fiskemetod som används.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Småskaligt kustnära fiske är inte alls det allra miljövänligaste”

Kommentarer är stängda.