Stora fiskebåtar hör till de mest miljövänliga

När det gäller miljövänlighet så spelar storleken på fiskebåten faktiskt en marginell roll. Istället handlar det om vad som fiskas, vilken fiskemetod som används,vilka redskap som används och var det fiskas. Detta oavsett storlek på båten.

De största båtarna som finns i det finska, färöiska, danska och svenska fisket ägnar sig alla åt pelagiskt fiske och industrifiske. I Norge och Island ser det annorlunda ut, där finns också mycket stora vitfisktrålare, I Sverige finns det dessutom små båtar som fiskar sill, skarpsill och makrill med flyttrål, garn, snörpvad eller dörj och i Danmark finns det småbåtar som fiskar makrill, sill, brisling med samma redskap som svenska båtar med undantag av att ingen fiskar med snörpvad.

Pelagiskt fiske och industrifiske i Norden sker i  huvudsak efter sill, makrill, skarpsill (brisling), tobis och lodda. Andra arter som fiskas är blåvitling (kolmule), vitlinglyra (sperling, øyepål), taggmakrill (hästmakrill) och trynfisk (havgalt). Vilka arter som fiskas beror på vilket land det handlar om, men danska fiskare är inblandade i fiske av alla nämnda arter, inklusive lodda som fiskas vid Grönland.

Förutom tobis och vitlinglyra fiskas alla de nämnda arterna med snörpvad/ringnot eller flyttrål. Tobis och vitlinglyra fiskas med semipelagisk trål eller bottentrål. Det senare fisket är mindre miljövänligt än snörpvads- och flyttrålsfiske, men samtidigt handlar det inte om trålar med tunga kättingar eller tyngder som gör att de i praktiken skrapar botten. Det handlar mer om trålar som sveper längs med botten. Även sill fiskas ibland med bottentrål och detta fiske är enligt danska undersökningar inte att betrakta som särskilt miljövänligt (se nedanstående tabell). Detta bottentrålsfiske bedrivs både av små och medelstora båtar om jag förstått det rätt.

Sammantaget är pelagiskt fiske det mest miljövänliga fisket som finns i de nordiska länderna tillsammans med dörjfiske på makrill, backefiske (långrevsfiske, linfiske) på lax eller bottenlevande fisk och burfiske av skaldjur. Det sistnämnda fisket och makrilldörjfisket bedrivs i allmänhet av små båtar medan backefisket främst bedrivs av små båtar i Sverige men framförallt i Norge finns det också ett antal mycket stora backebåtar (linfiskebåtar).

Garnfiske av olika tror många är mycket miljövänligt, men det är inte sant. Problemet i detta fiske är bifångst av havsdäggdjur, fåglar och annan fisk än den fisket riktas mot. Garnfiske intar en position mellan det mer miljövänliga fisket som beskrivits ovan och fiske med bottentrål, bomtrål, skrapor etc. Drivgarnsfiske finns inte med i tabellen då det inte längre är tillåtet av miljöskäl.

Bottentrålsfiske på sill, skarpsill och tobis är det miljövänligaste bottentrålsfisket. Det är främst rtörre och medelstora fiskebåtar som ägnar sig åt detta fiske. Ett lite mer miljövänligt sätt att fiska bottenlevande fisk på är också snurrevadsfiske som främst används när det fiskas plattfisk. I huvudsak bedrivs snurrevadsfiske av mindre båtar, men det finns också medelstora moderna snurrevadsbåtar som framförallt fiskat med skotsk snurrevad. Bottentrålsfiske och bomtrålsfiske på plattfisk och skaldjur (räka och kräfta) är det mest miljöstörande fisket, mycket beroende på hög bränsleförbrukning och skador på bottnarna. Detta fiske bedrivs främst av små och medelstora båtar. Fiskar båtarna ute i Nordsjön eller Nordatlanten är de större, fiskar de längs med kusterna samt i Skagerak och Kattegatt är de mindre. Detta gäller generellt. I Östersjön gäller att de som fiskar i västra Östersjön är mindre än de som fiskar i de östra delarna som ligger längre från Danmark och Sverige.

Tabell från DTU Aqua. Ju färre stjärnor ju miljövänligare fiske.

Det är alltså inte storleken som avgör om en båt fiskar miljövänligt eller inte. Det är framförallt typen av redskap som avgör. Bur, backor, dörj, snörpvad och flyttrål är de miljövänligaste redskapen. Därefter kommer garn och snurrevad medan bottentrål, bomtrål och skrapor är sämst. Även vilken fisk- eller skaldjursart som fiskas har betydelse.

Eftersom stora fiskebåtar i Danmark och Sverige främst använder miljövänliga fiskeredskap hör dessa båtar till de mest miljövänliga fiskebåtarna.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Stora fiskebåtar hör till de mest miljövänliga”

Kommentarer är stängda.