SFPO: möjliggör kvabbsofiske under torskfiskestopp

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har lagt fram ett förslag i brevform till Havs- och vattenmyndigheten, som syftar till att värna det småskaliga kustnära fisket i västra Östersjön under den tid som torskfiskestopp gäller i området. Förslaget har också publicerats på deras hemsida och denna publicering är en återpublicering från SFPO:s hemsida. Kvabbso är namnet på sjuryggens honor som i huvudsak fiskas för rommens skull. Denna rom kallas för stenbitsrom vilket är något märkligt då stenbit är namnet på sjuryggshanar.

Sjurygg

Sjurygg

Förslag från SFPO i syfte att möjliggöra kvabbsofiske under den tid som torskfiskestopp gäller i västra Östersjön

Sveriges Fiskares PO (SFPO) lägger här fram ett förslag till Havs- och vattenmyndigheten, som syftar till att värna det småskaliga kustnära fisket i västra Östersjön (delområde 22 – 24), under den tid som torskfiskestopp gäller i området (den 15 februari – den 31 mars); förslaget innebär ett möjliggörande för kvabbsofiske under den tiden. De berörda småskaliga och kustnära fiskarna kommer att lida svårt ekonomiskt av den nu beslutade stopptiden för torskfisket. Därför är det, enligt vårt sätt att se på saken, mycket viktigt att de under den tiden har en annan utkomstmöjlighet – kvabbsofiske.

Tidigare år har det varit ett stort problem för det småskaliga och kustnära fisket i västra Östersjön att något kvabbsofiske inte har kunnat bedrivas under den tid varunder torskfiskestopp gällt (eftersom kvabbsogarn felaktigt har ansetts såsom torskfångande redskap). Diskussioner har förts om lämpligheten av att tillåta ett kvabbsofiske under stopptiden, dock utan att leda till något positivt resultat. Mot bakgrund av den nu ändrade stopptiden för 2016 är det mycket viktigt att kvabbsofisket tillåts under stopptiden.

SFPO:s förslag är att det ska vara tillåtet att använda kvabbsogarn (definierade såsom följer) under stopptiden för torskfisket (den 15 februari – den 31 mars), Sådana garn har en maskstorlek om minst 220 mm (110 mm halvmaska). SFPO förslår också att sådana kvabbsogarn endast ska få användas innanför 20-meterskurvan. Torskleken sker som bekant huvudsakligen i djuphålor på 35 – 40 meters djup.

Behovet av ett tillåtande av kvabbsogarn under torskfiskestoppet är mycket stort och ett sådant tillåtande skulle inte medföra några negativa konsekvenser, däremot skulle det medföra och innebära positiva möjligheter för de småskaliga och kustnära fiskarna i västra Östersjön. Mot bakgrund av att resultaten från rådsmötet, där besluten om Östersjön för 2016 fattades, ännu inte offentliggjorts i skrift, kan det finnas behov av ett möte om detta vårt kvabbsofiskeförslag. Om myndigheten ser värde av ett sådant möte kan vi komma till ett sådant möte närhelst ni så önskar.

Med vänlig hälsning
SVERIGES FISKARES PO

Det är ett i högsta grad berättigat och rimligt förslag som kommer att underlätta för det småskaliga fisket. Även danska fiskare har framfört samma uppfattningar.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!