En 140 meters fiskebåt fiskar inte mer än en 70-meters

Både en 70-meters fiskebåt och en 140 meters fiskebåt är stora fiskebåtar. Mycket stora fiskebåtar. En pelagisk fiskebåt med en längd på 70 meter är på cirka 2 500 bruttoton, en båt på 140 meter närmare 10 000 bruttoton. Bruttotonnage handlar mer om hur mycket en båt kan lasta och säger ingenting om hur mycket den kan fiska. I praktiken är det ett ungefärligt mått på lastkapacitet inklusive utrustning ombord. En 140 meter lång fiskebåt är framförallt längre på grund av att den har en fiskfabrik ombord. 70-metersbåtar har inte det utan levererar fisken till fabriken i land. Längden avgör inte hur mycket de fiskar.

Annelies Ilena

Annelies Ilena

Världens största fiskebåt är KW 174 Annelies Ilena (14 055 bt) som är hemmahörande i Nederländerna och världens näst största är KL 855 Margiris (9 499 bt) som är flaggad i Litauen. Ägare till båda två är det nederländska fiskeriföretaget Parlevliet & van der Plas. Annelies Ilena byggdes urpsrungligen som Atlantic Dawn för ett företag på Irland. Margiris har en total lastkapacitet på cirka 9 000 ton. Men båten kan inte fiska 9 000 ton fisk per dag och den kan lasta cirka 6 000 ton fisk.

Varken längd eller storlek bestämmer alltså hur mycket en fiskebåt kan fiska per dag. På en fabrikstrålare är det snarare fabrikskapaciteten som bestämmer hur mycket den kan dra upp. Kapaciteten på fabriken ombord på Margiris är 250 ton per dag. All fisk båten får hanteras inte av alltid fabriken utan en del fisk fryses ner direkt för hantering i land så fiskerikapaciteten per dag är lite större än så. En 75 meter lång pelagisk färskfisktrålare och snörpvadsbåt kan för sin del utan problem fånga 1 000 ton och om de har flyt och tur till och med mer än 2 000 ton fisk på en dag. Skillnaden är att Margiris på 140 meter och 9 499 bt och med en lastkapacitet på 6 000 ton inte behöver gå till hamn lika ofta som Fiskeskjer på 3 145 bt och en längd på 75 meter.

Fiskeskjer

Fiskeskjer

I slutändan är det ändå inte detta som styr hur mycket de får fiska. Det som styr hur mycket de får fiska är hur stora fiskerättigheter båten/företaget tilldelats eller köpt. I irländska vatten är det EU som bestämmer hur mycket olika fiskebåtar och fiskeriföretag får fiska. Men kontentan av detta är i vilket fall som helst att en stor båt inte med säkerhet fiskar mer än en betydligt mindre båt. Något direkt samband mellan storlek och hur mycket en båt får eller kan fiska existerar inte.

Fiskerrättigheter/kvoter bestämmer hur mycket en båt får fiska, hur stor en båt är bestämmer hur mycket den kan lasta och ger en antydan om den har fabrik ombord eller inte samt avgör hur ofta båten behöver gå till hamn för att landa/lossa fisk eller fiskprodukter. Att klaga på att stora pelagiska fabrikstrålare ”dammsuger” haven som vissa irländska fiskare och som många miljöorganisationer ständigt gör saknar därmed all form av verklighetsunderlag. Margiris fiskar inte nödvändigtvis mer än en pelagisk irländsk fiskebåt som Atlantic Challenge på 1 783 bruttoton och med en längd på 59 meter. Till saken hör dessutom att de stora nederländska pelagiska trålarna fiskat utanför Irland så länge båtarna existerat. Det är inget nytt oh fisken har inte försvunnit och de pelagiska fiskbestånden överfiskas inte.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!