Studier av fiskefria områden alltför begränsade

En mycket stor del av Sveriges fiskevatten är skyddade från allt trålfiske eller fiske med bottentrål. Tyvärr uppmärksammas detta sällan då miljöorganisationer, forskare och andra oftast fokuserar på naturreservat och Natura 2000-områden (exempelvis Kosterhavets nationalpark och Bratten-området). Utöver dessa områden är det endast fiskeförbudsområdet i södra Kattegatt som brukar uppmärksammas. I Kosterhavets nationalpark tillåts visst räkfiske och kräftfiske med trål men det finns också helt fiskefria områden och områden med totalt trålfiskeförbud. Även i Bratten-området finns det områden med trålfiskeförbud. I Gullmarsfjorden tillåt ett visst trålfiske av räkor men i övrig är det endast fiske med

Trålfiskeförbud gäller generellt innanför en gräns på ungefär 4 sjömil i större delen av Sverige (3 sjömil i Halland). Även fiske med snurrevad är förbjudet innanför trålfiskegränsen (trålgränsen). Däremot är snörpvadsfiske inte förbjudet. Det finns undantag från förbudet. Det gäller bland annat kräftfiske och räkfiske med ristförsedd trål i de så kallade indragningsområdena och sillfiske med flyttrål i delar av Östersjön. Effekterna av trålgränsen har studerats och redovisats i en rapport från 2011. Rapporten konstaterar att fiskbestånden inte återhämtat sig trots ett flera år långt förbud mot bottentrålning.

I Bohuslän finns också ett stort område innanför Tjörn och Orust (egentligen främst innanför Orust) helt fredat från yrkesfiske med trål, snörpvad och garn. Endast fiske med burar och krokredskap är tillåtet. Detta område kallas oftast 8-fjordar och upprättades år 2010, sannolikt som ett resultat av den forskning och den rapport som nämns ovan. Två helt fiskefria områden finns i Göteborgs hamninlopp, i Östersjön vid Gotska Sandön, Gålö och Storjungfrun/Kalvhagarna samt i delar av Vättern. Dessutom har det sen 1930-talet funnits förbud för trålfiske och snörpvadsfiske i Öresund.

Idag äger ett möte om 8-fjordar rum på Stenungsbaden i Stenungsund. Mötet är fullsatt så den som inte bokat in sig kan inte komma. 8-fjordar är det största delvis fiskefria området i Sverige och på mötet kommrr en hel del forskning att presenteras, exempelvis:

  • Vad har hänt inom 8-fjordarprojektet 2010-2015
  • Forskningen kring säl och skarv (Karl Lundström, SLU)
  • Övergödning och överfiskets effekter på ålgräs (Susanne Pihl-Baden, GU)
  • Kort presentation av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
  • Vad är ekosystembaserad fiskeförvaltning? Pilotprojektet 8-fjordar (Ulrika Gunnartz, Mårten Åström, HaV)
  • Kommande enkät om värden i 8-fjordar (Andreas Bryhn, SLU)
  • Regeringsuppdraget om fiskefria områden och plan för utvärdering under 2016.
  • Vad händer nu? Hur och när kommer det att finnas tillfälle för intressenter att lämna åsikter om fortsatt förvaltning av fiskefria områden? (Ulrika Gunnartz, HaV)
  • Preliminärt resultat från utvärderingen (Mattias Sköld, SLU)

Det hela ska bli intressant och jag kommer att återkomma till frågan om fiskefria områden, Natura 200-områden och trålfiskefria områden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!