Svenska pelagiska fiskerättigheter i Danmark 2015 – Västerhavet

För att till fullo se hur mycket pelagiska fiskerättigheter svenska fiskeriföretag har i Västerhavet måste vi också titta på de fiskerättigheter som svenska företag har i Danmark och Tyskland. Det räcker inte att bara titta på de svenska fiskerättigheterna.

De svenska fiskeriföretag som har pelagiska fiskerättigheter och eller fiskebåtar i Danmark via direktägande, dotterbolag eller systerbolag i Danmark är Astrid Fiske AB, Fiskeri AB Ginneton, Themis Fiskeri AB, Stella Nova Fiskeri AB, Ahlma Fiskeri ABOdeskär AB och Christer & Lennart Fiskeri AB. De danska bolagen heter i tur och ordning Astrid Fiskeri A/S, Gifico ApS, Themis Fiskeri A/S, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Ahlma Danmark ApS och Odeskar Fiskeri A/S. Christer & Lennart Fiskeri A/S har inget dotterbolag eller systerbolag idag.

Astrid Fiskeri A/S har två båtar, E 532 Rockall och S 264 Astrid, Themis Fiskeri har S 144 Themis och RS 2 Lukas-Silas. Den senare är en ren kvotbåt som enligt danska skeppsregistret ägs av det svenska moderbolaget. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS har båten AS 464 Stella Nova. I deras fiskerättigheter har också båten AS 465 Susanne Himmelsblå räknats med då denna båt och därmed dess fiskerättigheter innehas av bolaget GPG A/S som har personsamband med Fiskeriselskabet Stella Nova ApS.

Ahlma Danmark ApS har kvotbåten S 206 Ahlma West som brukar ligga still i Önnereds hamn. Den båten fiskerättigheter fiskas, om jag är korrekt informerad, i allmänhet av AS 202 Neptun som ägs av Odeskar Fiskeri A/S. S 205 Ceton heter den enda båt som ägs av Gifico ApS medan Christer & Lennart Fiskeri AB äger S 456 Anne-Mie. Dessa båtar fiskar mest inlånad och inhyrd industrifisk. S 205 Ceton är sannolikt Danmarks modernaste och flottaste skrapfiskbåt (industrifiskebåt).

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 0,4%

Nordsjösill, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 13,1%
Themis Fiskeri A/S (Ryberg), 0,8%

Sill Skagerak och Kattegatt, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 11,8%
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 5,0% (inkl. GPG)

Makrill, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S (Johansson), 8,3%
Themis Fiskeri A/S (Ryberg), 2,0%

Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, företag, andel av totalkvoten

Themis Fiskeri A/S, 3,4%
Ahlma Danmark ApS, 3,0%
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2,5% (inkl GPG 1,8%)

Skarpsill i Nordsjön, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S, 14,5%
Themis Fiskeri A/S, 6,4%
Gifico ApS, 3,4%
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2,3%
Ahlma Danmark ApS, 0,07%

Tobis, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S, 11,1%
Gifico ApS, 4,2%
Themis Fiskeri A/S, 2,9%
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2,1%
Odeskar Fiskeri A/S, 1,0%

Vitlinglyra, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S, 24,2%
Themis Fiskeri A/S, 6,2%
Ahlma Danmark ApS, 1,0%

Taggmakrlll, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S, 34,2%

Blåvitling, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S, 8,1%
Ahlma Danmark ApS, 0,7%

Trynfisk, företag, andel av totalkvoten

Astrid Fiskeri A/S, 1,7%

GG 505 Polar med S 264 Astrid utanför och GG 204 Tor-ön om fören.

GG 505 Polar med S 264 Astrid utanför och GG 204 Tor-ön om fören.

Andelen ett företag innehar av totalkvoten säger väldigt lite om hur mycket företaget har tillgång till under ett år då det lånas och hyrs in fiskerättigheter på på lång och kort sikt. Det är heller inte helt lätt att räkna ut hur mycket andelen mostvarar då total dansk kvot inte finns angiven i de tabeller som redovisas i Danmark. Jag väljer därför att separat redovisa hur mycket danska myndigheter anger att svenska företag kan fiska under 2015 i ton. Utöver de redovisade båtarna finns det också svenskägda båtar som har tillgång till enstaka ton. Under 2016 kan det se helt annorlunda ut. Dessutom ändars dessa siffror med jämna mellanrum på grund av köp, försäljningar, byten och annat. De redovisade är det som gäller på dagens datum, dvs när artikeln skrevs.

Atlantoskandisk sill (NVG-sill), båt, ton, ägare

S 264 Astrid, 1 317, Astrid Fiskeri A/S

Nordsjösillbåt, ton, ägare

S 264 Astrid, 15 600, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 6 512, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 1 476, Themis Fiskeri A/S
S 456 Anne-Mie, 312, Christer & Lennart Fiskeri AB
S 205 Ceton, 100, Gifico ApS

Sill Skagerak och Kattegatt, båt, ton, ägare

S 264 Astrid, 2 015, Astrid Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 829, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 590, Themis Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 114, Gifico ApS
S 456 Anne-Mie, 100, Christer & Lennart Fiskeri AB

Sammanlagt har Astrid Fiskeri A/S 2 844 ton sill i Skagerak och Kattegatt. Den totala mängden sill i hela Västerhavet är 19 671 ton för Astrid-koncernen, 2 066 ton För Themis Fiskeri, 412 för Christer & Lennart Fiskeri samt 214 för Gifico.

Makrill, båt, ton, ägare

S 264 Astrid, 1 136, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 50, Themis Fiskeri A/S

Astrid Fiskeri har tillgång till totalt 1 141 ton då E 532 Rockall innehar 5 ton.

Skarpsill i Skagerak och Kattegatt, båt, ton, ägare

S 264 Astrid, 565, Astrid Fiskeri A/S
AS 465 Susanne Himmelsblå, 405, GPG A/S
AS 464 Stella Nova, 155, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
S 144 Themis, 154, Themis Fiskeri A/S
S 206 Ahlma West, 62, Ahlma Danmark ApS
RS 2 Lukas-Silas, 20, Themis Fiskeri AB

Themis Fiskeri har tillgång på 174 ton för 2015.

Skarpsill i Nordsjön, båt, ton, ägare

E 532 Rockall, 35 299, Astrid Fiskeri A/S
RS 2 Lukas-Silas, 10 554, Themis Fiskeri AB
S 144 Themis, 7 675, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 7 172, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
S 264 Astrid, 6 400, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 5 941, Gifico ApS
S 206 Ahlma West, 203, Ahlma Danmark ApS
AS 202 Neptun, 100, Odeskar Fiskeri A/S

Sammanlagt har Astrid Fiske 41 699 ton och Themis Fiskeri 18 229 ton skarpsill i Nordsjön. Vad det gäller skarpsill totalt så har Astrid Fiske 42 264 ton, Themis Fiskeri 18 403 ton, Stella Nova 7 732 ton, Gifico 5 941 och Ahlma 265.

Tobis, båt, ton ägare

E 532 Rockall, 21 563, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 11 639, Gifico ApS
S 264 Astrid, 8 152, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 7 092, Themis Fiskeri A/S
AS 464 Stella Nova, 6 979, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
S 206 Ahlma West, 2 949, Ahlma Danmark ApS
RS 2 Lukas-Silas, 1 711, Themis Fiskeri AB
AS 202 Neptun, 484, Odeskar Fiskeri A/S

Astrids totala tillgång till tobis för 2015 är 29 715 ton och Themis har tillgång till 8 803.

Vitlinglyra, båt, ton, ägare

S 264 Astrid, 24 904, Astrid Fiskeri A/S
S 144 Themis, 4 912, Themis Fiskeri A/S
E 532 Rockall, 3 686, Astrid Fiskeri A/S
RS 2 Lukas-Silas, 2 364, Themis Fiskeri AB
S 206 Ahlma West, 101, Ahlma Danmark ApS

Sammanlagt har Astrid år 2015 tillgång till 28 590 ton vitlinglyra medan Themis har 7 276 ton.

Taggmakrlll, båt, ton, ägare

S 264 Astrid, 665, Astrid Fiskeri A/S

Blåvitling, båt, ton, ägare

E 532 Rockall, 1 503, Astrid Fiskeri A/S
S 264 Astrid, 1 499, Astrid Fiskeri A/S
S 205 Ceton, 950, Gifico ApS
S 206 Ahlma West, 236, Ahlma Danmark ApS

Astrid har totalt 3 002 ton.

Trynfisk, båt, ton, ägare

E 532 Rockall, 275, Astrid Fiskeri A/S

Som synes är det oavsett hur vi räknar två företag som dominerar bland de svenkägda företagen. Det är de två Rörö-företagen Astrid Fiske och Themis Fiskeri.  Det enda övriga svenskägda företag som har tillgång till stora kvoter är Stella Nova, ett Fotö/Öckerö-företag.  Sammantget gör det Rörö till en av de viktigaste orterna när det gäller det pelagiska fisket i Västerhavet, i alla fall när det gäller ägande av fiskebåtar och fiskerättigheter samt arbetstillfällen.

S 205 Ceton

S 205 Ceton

Total tillgång till sill i Västerhavet för svenska fiskerikoncerner, koncern, ton

Astrid Fiske, 31 453
Torönland, 3 089
Ginneton/Gifico, 2 117
Themis Fiskeri, 2 066
Clipperton, 1 784
Västfjord Fiskeri 1 718
Carmona, 1 592
Lövön, 1 537
Bristol Fiske, 1 509
Bryngeld Fiskeri, 1 158
Ahlma Fiskeri, 1 000

Total tillgång till skarpsill i Västerhavet för svenska fiskerikoncerner, koncern, ton

Astrid Fiske, 45 107
Themis Fiskeri, 18 403
Ginneton/Gifico, 9 143
Stella Nova, 7 732
Ahlma Fiskeri, 1 610

Total tillgång till makrill i Västerhavet för svenska fiskerikoncerner, koncern, ton

Astrid Fiske, 2 258
Ginneton/Gifico 1 002

Total tillgång till tobis i Västerhavet för svenska fiskerikoncerner, koncern, ton

Astrid Fiske, 31 153
Ginneton/Gifico, 14 359
Themis Fiskeri 8 803
Ahlma Fiskeri, 7 275
Stella Nova 6 979
Clipperton, 4 645
Lövön, 4 493
Carmona, 4 417
Torönland, 3 877
Sunnanland, 3 216
Västfjord Fiskeri, 1 869
Bristol Fiske, 1 703

För övriga fiskarter gäller att samma företag som har tillgång till störst fiskerättigheter i Danamark har störst även när Danmark och Sverige räknas ihop.

I Västerhavet är det uppenbart att Astrid Fiske är det klart dominerande svenska fiskeriföretag. Mycket större än alla andra när det gäller innehav av fiskerättigheter. De två företag som kommer närmast därefter är Themis Fiskeri och Ginneton/Gifico-koncernen och sedan har vi Stella Nova och Ahlma Fiskeri. De nämnda företagen/koncernerna har förutom Astrid Fiske fokus på industrifisk som skarpsill och tobis även om Astrid storlek gör att de också äger mest fiskerättigheter till industrifisk av olika slag (skarpsill, tobis, vitlinglyra, taggmakrill etc).

Notera att siffrorna inte ska tas som exakta siffror. De ändras med tiden då fiskerättigheter är köp- och säljbara. Dessutom är de svenska och danska siffrorna jag använt inte helt sammanräkningsbara. Men storleksordningen på rättigheterna är hyggligt rättvisande och förhållandet mellan företagen är rättvisande.

I Tyskland har två svenska företag rättigheter till pelagisk fisk. Kristine Fiskeri AB och Nicklasson Fiskeri AB. Bägge företagen har också rättigheter till demersal fisk.De byter med varandra så att NC 330 Kristin fiskar pelagiskt medan NC 315 Victoria (Nicklassons båt) fiskar demersalt. I Tyskland har båtarna en kvot som de formellt tilldelas varje år. De som sköter fördelningen är yrkesfiskarnas egen organisation. Har en båt fått en viss kvot får den i allmänhet behålla denna så länge den vill ha den. Hur stora pelagiska fiskerättigheter detta innebär för NC 330 Kristin är inte helt klart.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Svenska pelagiska fiskerättigheter i Danmark 2015 – Västerhavet”

Kommentarer är stängda.