Nytt forskningsfartyg till DTU Aqua

DTU Aqua har fått ett nytt undersökningsfartyg vid namn Havfisken. Den nya fartyget ersätter dn äldre båt med samma namn. Det är ett mindre undersökningsfartyg som kan arbeta i grundare och trångare farvatten än det stora undersökningsfartyget Dana som DTU Aqua också har.

Havfisken

Bild: DTU Aqua

Skeppsbyggnadskontoret OSK-Shiptech A/S, med kontor i Århus och Köpenhamn, har ritat och designat DTU Aquas nya fartyg som är byggt som en modern trålare, men dessutom också utrustad gör DTU Aquas många andra uppgifter. Fartyget på 105 ton och med 17 meters längd är färdigbyggt på Vestværftet i Hvide Sande (skrovet byggdes dock i Riga) är utrustat med laboratorier och anläggningar för utbildning och forskning till havs och innebär en förbättring av möjligheterna för DTU-Aqua:

Institutdirektør Fritz Köster, DTU Aqua, siger:

”Havfisken er udrustet og tilpasset specifikt til DTU Aquas opgaver og behov, og jeg glæder mig meget over det nye fartøj, som forbedrer vores muligheder for at indsamle data og gennemføre forsknings- og uddannelsestogter betydeligt”.

Skibet afløser en trækutter bygget i starten af 60’erne og vil blandt andet give helt nye muligheder på uddannelsesområdet, vurderer sektionsleder Marie Storr-Paulsen, Sektion for Monitering og Data, DTU Aqua, som bliver en af brugerne af skibet.

”Med det nye skib får vi kapacitet til at have gæster med om bord, så vi fx kan lave uddannelsestogter, både for vores egne studerende og i samarbejde med erhvervet,” siger Marie Storr-Paulsen, DTU Aqua.

På Havfiskens schema för 2016 är redan bokat 100 dagar övervakningsundersökningar, de flesta i Kattegatt, Skagerrak och Östersjön. En av Havfiskens första uppgifter blir att övervaka bestånden av havskräfta i Kattegatt och Skagerak. Bland vårens forskningsuppdrag finns också studier av tillståndet för fiskbestånden i Kattegatt och Skagerak när det gäller torsk, rödspätta, tunga, vitling, sandskädda, piggvar, slätvar, skrubbskädda och rödtunga. Dessutom finns planer på ytterligare 65 dagar för olika forskningsresor, bland annat för att kartlägga bottnar och fisketeknik.

De data som DTU Aqua tar fram om fiskbestånd används bland annat av Internationella Havsforskningsrådet (ICES) när de gör bedömningar av hur mycket som kan fiskas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!