Norsk sjömatsexport fördubblad på tio år

Norge exporterade sjömat för 74,5 miljarder NOK 2015. Det är 8 procent, eller 5,8 miljarder mer än under 2014.

– Under ett år med handelshinder på flera marknader och importstopp i Ryssland, blev resultatet bättre än väntat. En svag norsk krona i kombination med god efterfrågan på särskilt färskvaror bidrog till en ny exportrekord för norsk sjömat, säger VD Terje E. Martinussen från norska sjömatsrådet (Norges Sjømatråd).

Sjömatsexporten till EU blev för första gången över 50 miljarder, efter en tillväxt på 17 procent under 2015. EU tar emot 67 procent av den totala sjömatsexporten och är den i särklass viktigaste marknaden för norsk sjömatsnäring. En annan viktig egenskap för norsk fisk- och skaldjursexporten är att över 60 procent består av färskvaror och att denna andel ökar.

– Tillväxten i EU och USA under de senaste åren visar också vikten av regeringen och industrin samarbetar väl för att uppnå en god marknadstillgång. Bra handelsavtal är avgörande för att uppnå tillväxt på nya marknader i framtiden, säger Martinussen.

Rekord för lax och torsk

Norge exporterade lax och öring för 50 miljarder NOK under 2015. Detta är ett rekordexportvärde med en ökning med drygt 8 procent eller 3,9 miljarder norska kronor.

Norge exporterade torskfiskar för ett värde på 13 miljarder 2015. Det är också ett rekord och en ökning med 8 procent, eller knappt 1 miljard. I takt med de minskade kvoter, gick dock exportvolymen för torskfiskar ner med 13 procent.

Norge exporterade klippfisk (saltad och torkad fisk) för 4 miljarder och färska torskfiskprodukter för 2,8 miljarder år 2015.

– Norge har aldrig tidigare exporterats klippfisk och färska torskfiskprodukter på så höga nivåer som under 2015. Den ökade fokuseringen på kvalitet och riktade marknadsföringsinsatser har lett till ökad efterfrågan på dessa produkter, hävdar Martinussen.

Lägre kvoter för makrill och sill

Minskade kvoter ledde till en nedgång i exporten av makrill och sill. Makrillexporten var på 3,8 miljarder NOK år 2015, vilket är en minskning med 306 miljoner norska kronor, eller 7 procent, jämfört med 2014. Sillexporten uppgick till 2,4 miljarder år 2015, en minskning med 12 procent eller 327 miljoner.

Skaldjursexporten ökar kraftigt

Norge exporterade räkor, kräftdjur och blötdjur för 1,5 miljarder år 2015. Det är en ökning med 52 procent från 2014. Den starka tillväxten berodde främst på ökad export av räkor, snökrabba och kungskrabba.

Norges viktigaste exportmarknader

År 2015 exporterade Norge sjömat till 143 länder. Av dessa är Polen den enskilt största marknaden som mottagare för en export på  6,9 miljarder år 2015. Polen blir alltmer en viktig konsumentmarknad, men en betydande del av exporten till Polen går till bearbetning och vidare distribution till den europeiska marknaden i stort.

Danmark var under 2015 näst största marknaden för norsk fisk och skaldjur och liknar Polen som en viktig marknad för bearbetning och transport. Norska exporten till Danmark var på 6,4 miljarder år 2015, vilket är en ökning med 1,4 miljarder eller 27 procent jämfört med föregående år. Detta gör också Danmark till den största tillväxtmarknaden under 2015 för norsk sjömatsexport.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!