Projekt för danskt kustfiske leds av tidigare Greenpeaceanställd

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har tillsammans Fiskerikajen och Väldsnaturfonden (WWF), Verdensnaturfonden fått medel från Villum-fonden och Velux-fonden för att genomföra ett stort projekt som berör Danmarks kustfiskare. Projektet ska pågå till år 2019.

Meningen med projektet är att de olika organisationerna tillsammans ska arbeta för bättre logistik och bättre priser för kustfiskarnas fångster. Dessutom är syftet att stärka Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri så att de får större politik genomslagskraft och att förmedla de miljömässiga fördelar som finns med ett skonsamt kustnära fiske. Rent praktiskt strata projektet i  Langø på Lolland men därfeter ska det växa till att omfatta hela Danmark:

”Vi er meget glade for at få midler til at drive vores arbejde for de danske kystfiskere fremad, både på politisk plan og rent praktisk, sådan at kystfiskerne kan få bedre rammer for at drive deres fiskeri og en bedre pris for deres fisk,” sige formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Max Christensen

Kystfiskerne får i dag for lidt for deres fisk, og kan ikke gribe de åbentlyse vækstmuligheder, der er på grund af mangelfuld logistik, ringe kommercialisering af det naturskånsomme kystfiskeris fordele for naturen og en usammenhængende forsyningskæde.

Beräkningar utförda av Fiskerikajen och Langø Fiskeriforening visar att fiskarna på Själlan och Lolland/Falstser kan reducera sin kostnader med 20% och samtidigt skapa ett mervärde på 4 danska kronor per kilo fisk om fisken bearbetas lokalt och spårbarheten genom hela handelskedjan bevaras bättre. Redan nu säljs fisk från Langø Fiskeriforening till högre priser hos Fiskerikajen och till restauranger i Köpenhamn än vad fiskare i snitt får för sin konsumfisk genom att den anses komma från ett mer hållbart fiske. Det är dessa erfarenheter från Langø som Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri genom sitt projekt hoppas ska kunna komma alla danska kustfiskare till godo.

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri organiserar småskaliga kustfiskare från Langø i sydost till Thorupstrand i nordväst.

Villum-fonden og Velux-fonden är allmännyttiga stiftesler skapade av Villum Kann Rasmussen, grundläggare av företaget Velux med mera. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har anställt havsbiolog Hanne Lyng Winter för att genomföra och leda projektet. Hon arbetade tidigare för Greenpeace.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!