STPO tveksamma till torskkvoterna i Östersjön för 2016

Torsdagen den 22 oktober tog EU:s ministerråd beslut om nya kvoter för 2016. För torsken i västra Östersjön minskade kvoten med 20 % vilket preliminärt bör ge en svensk kvot på 1 978 ton. Även om det inte innebär att MSY (maximalt hållbart uttag) nås innebär nivån enligt ministerrådets beslut en god tillväxt som når MSY på några år.

ICES uppgifter visar också på att den torsk som fångas i område 24 (Väster om Bornholm och söder om Skåne) till största delen kommer från det östra beståndet.

För att skydda torskens lek så ändras stängningen av fisket i område 22-24 från april och förlängs med två veckor till att omfatta halva februari samt mars månad.

När det gäller torsken i det större östra beståndet förslås på samma sätt en minskning med 20 %, vilket preliminärt bör ge en svensk kvot på 9 575 ton.

ICES bedömning förra året slutade med att beståndet klassades som datasvagt och därför tillämpades försiktighetsprincipen som utgår ifrån förra årets fiske minus 15 %. Detta innebar ingen beståndsbedömning alls. Orsaken var att ICES beräkningsmodeller inte fungerande främst pga svårigheter med åldersbestämning. Tyvärr kvarstår problemet inför årets bedömning, men man har ändå gjort vad man kallar en approximation.

Den faktiska utvecklingen i fisket är dock enligt STPO positiv. Från att det varit en period med mycket torsk bestående av små och magra individer med låg tillväxt, menar STPO att deras medlemmar under 2014 kunde se en svag tillväxt med större och fetare torsk samt att torsk fanns att fånga på traditionella vatten och med traditionella fiskemönster. Efter inflödet av friskt vatten vintern 2014/2015 menar STPO att denna positiva utveckling förstärkts drastiskt.

STPO hävdar också att forskningen släpar efter och att deras besåndsuppskattningar utgår från gammal och inaktuell data. De menar vidare att fisket nu måstemedverka till att forskningen får fram nya data och underlag som gör det möjligt att få fram bättre mera realistiska beståndsuppskattningar.

För övrigt fiske innebär det en oförändrad kvot för laxfisket i Östersjön. Kvoterna för sill ökar med 18 procent i västra Östersjön och med 9 procent i centrala Östersjön, medan den minskar med 10 procent i Rigabukten och med 24 procent i Bottenviken och Bottenhavet. Kvoten för skarpsill minskar med 5 procent och ökar för rödspätta med 18 procent.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!