Fishsec blandar ihop korten när det gäller bottentrålning i västra Östersjön

Miljöorganisationen Fishsec beskriver i en nyhet på sin hemsida förhandlingarna och samtalen kring ett förslag om kvoterna i västra Östersjön som de lagt inom ramen för Baltic Sea Advisory Council (BSAC). De kritiserar kraftigt inställningen hos flera organisationer som representerar Läs mer…

STPO tveksamma till torskkvoterna i Östersjön för 2016

Torsdagen den 22 oktober tog EU:s ministerråd beslut om nya kvoter för 2016. För torsken i västra Östersjön minskade kvoten med 20 % vilket preliminärt bör ge en svensk kvot på 1 978 ton. Även om det inte innebär att Läs mer…

STPO: MSC suspenderar torsken när fisket ser som bäst ut

Östersjön är ett känsligt innanhav som fluktuerar. Torskens tillväxt och reproduktion är direkt beroende av inflöde av friskt vatten från Västerhavet. Vi har under en lång tid haft problem med vattenmiljön då det senaste stora inflödet kom 2003. Trots detta Läs mer…