Fiskeriföretag på Rörö – Astrid Pelagic

Astrid Pelagic AB är ett företag som ägs av familjen Johansson på Rörö men som inte ingår i den stora koncernen med Astrid Fiske AB som moderbolag. Astrid Pelagic AB hade under sitt sista redovisade räkenskapsår, som bestod av 18 månader, en omsättning på totalt 48,4 miljoner kronor, bokförda tillgångar på 68,8 miljoner och en vinst på 28,0 miljoner. Omsättningsmässigt är det Sveriges tredje största fiskeriföretag, bara Astrid Fiske AB och Fiskeri AB Ginneton är större.

Företaget har inga anställda utan hyr sin personal från i huvudsak Astrid Fiske AB som har cirka 40 anställda inom fiskeriverksamheten, varav huvuddelen sysselsätts i den danska fiskeriverksamheten och till en mindre del i svensk fiskeriverksamhet.

Astrid Pelagic äger två fiskebåtar, GG 77 Falken och GG 764 Astrid. GG 764 Astrid på 705 bruttoton och 42 m lång är en kombinerad snörpvadsbåt och trålare medan GG 77 Falken på 56 bruttoton och 17 meters längd enbart är en trålare. GG 77 Falken har också efforttillstånd och tillstånd att fiska kräfta med rist.  Både GG 764 Astrid och GG 77 Falken innehar fiskerättigheter för pelagisk fisk som skarpsill och sill. Falken är dock kanske framförallt lysbåt till Astrid vid snörpvadsfiske på skarpsill.

GG 77 Falken

GG 77 Falken. Bild: Lennart Ramsvik, Maritimbild

I styrelsen för Astrid Pelagic AB sitter Börje, Thomas, Daniel och Kristian Johansson.

Historien om Astrid-koncernen och familjen Johansson kan ni läsa i artikeln om deras senaste nybeställning S 364 Rockall.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på ”Fiskeriföretag på Rörö – Astrid Pelagic”

Kommentarer är stängda.