Märkligt åtgärdsprogram från HaV – enbart riktat mot yrkesfisket

Jag har just läst det åtgärdsprogram Havs- och vattenmyndigheten (HaV) precis presenterat. Det är väldigt fokuserat på fisket, att det enbart är fiskets fel att fiskbestånden är dålig, att bara åtgärder som berör och begränsar yrkesfisket kan garantera att fiskbestånden återhämtar sig. Men det är ju bara dumheter.

I rapporten konstaterar de att trots omfattande fiskeförbud så återhämtar sig inte fiskbestånden i fiskeförbudsområden. Trots trålförbudet i Öresund finns det nu tecken på att torskbeståndet också där minskar. Men ingen stans i rapporten nämns en av de troligaste orsakerna till att det ser ut på detta sätt.

Trots att det inte verkar vara så att fiskeförbuden leder till förbättrade fiskbestånd är det bara mer av fiskeförbud, fiskebegränsningar, hårdare regelverk och sådant som föreslås. Allt riktat mot yrkesfisket, inget mot fritidsfisket och inga satsningar på andra typer av åtgärder som berör fiskbestånden i sig. Däremot finns det ett antal förslag kring övergödning, nedskräpning och miljögifter.

I 8-fjordar området runt Orust och Tjörn är allt fiske med trål, snörpvad och garn förbjudet. Det är förbjudet att fiska torskfiskar och helt förbjudet att fiska överhuvudtaget i vissa mindre områden. Det finns lekbestånd av torsk. Trots detta återhämtar sig inte bestånden av torsk i det fredade fjordområdet. En trolig orsak till detta är tillväxten av sälstammen. Sälarna har inte orsakat att torskbestånden försvunnit, där har fisket och miljöförstöring sannolikt huvudansvaret. Men sälarna är en mycket trolig orsak till att bestånden inte återhämtar sig trots att fiske inte förekommer.

I rapporten från HaV nämns sälproblematiken i förhållande till fiskbestånden enbart i förbigående. Men inga åtgärder kring detta diskuteras. Istället ska fisket begränsas ytterligare, mer regler, förbud och begränsningar ska införas när det gäller fisket trots att det faktiskt visat sig i projekt som 8-fjordar att detta inte hjälper. Inte om det är de enda åtgärder som vidtas.

De växande sälbestånden är sannolikt också en orsak till den begynnande negativa utveckligen för torsken i Öresund. Tillsammans med ett kraftigt ökande fritidsfiske och högt fisketryck från yrkesfisket skapas en situation som har negativa konsekvenser. Rapporten från HaV föreslår dock enbart åtgärder för att begränsa yrkesfisket. Inga förslag riktade mot fritidsfisket eller kring sälproblematiken förekommer. Detta

En del av föreslagna åtgärderna i rapporten slår dessutom i stort sett enbart mot det småskaliga kustnära fisket med garn. Detta fiske är nämligen inte artselektivt i nån större utsträckning. Allt kustnära småskaligt fiske är dessutom extremt känsligt för inskränkningar på vilka tider de får fiska under året. En allt viktigare inkomstkälla för allt fler småskaliga fiskare är snörpvadsfisket på skarpsill på senhösten. Det handlar om ett av Bohusläns mest traditionella fisken. Detta verkar HaV i stort sett vilja förbjuda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!