Danskt blåvitlingfiske MSC-certifierat

Den danska fisket av blåvitling  i norra Atlanten har fått MSC-certifiering. Två tredjedelar av den totala fångsten från nordöstra Atlanten av blåvitling (Micromesistious poutassaou) fiske har certifierats som ett hållbart fiske av Marine Stewardship Council (MSC). Det handlar alltså inte bar om det danska blåvitlingfisket utan också om motsvarande fiske i Nederländerna, Irland, Skottland och Frankrike.

Gruppen som fått certifiering består av Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO), Pelagic Freezer Trawler Association(PFA, NL), Killybegs Fishermen´s Organisation Ltd (KFO), Scottish Pelagic Sustainability Group Ltd (SPSG, UK) och Compagnie des Peches de Saint Malo ( CPSM, F):

Gerard van Balsfoort from the Pelagic Freezer Trawler Association (PFA) who coordinated and represented the client group during the certification process comments: “I am very pleased that the members of the five fisheries organisations have received MSC certification for the Northeast Atlantic Blue Whiting fishery. It once again underlines the long term commitment and cooperation of the EU pelagic fleets in ensuring sustainable fisheries management and selective fishing practices”.

Den kombinerade flottan på totalt 72 fartyg fiskar på samma bestånd av blåvitling med hjälp av flyttrål (pelagisk trål) vilket är en mycket selektiv fångstmetod. Blåvitling utgör minst 99% av den genomsnittliga totala fångsten från de 72 fartygen.

Fyra av de certifierade fiskena säljer främst blåvitling som livsmedel och till livsmedelsproduktion, men DPPO levererar också fiskmjölsindustrin. Det finns en växande efterfrågan på blåvitling i de afrikanska och kinesiska marknaden för mänsklig konsumtion och dit säljs mycket av det som nederländska och franska båtar fiskar.

Blåvitling är en torskfisk, vanligen cirka 25 cm lång. Det finns på ett djup av 150 till 3000 m, men är vanligast på ett djup av 300-400 m och finns i hela nordöstra Atlanten. Beståndet har stigit stadigt sedan 2011.

Under andra halvan av 1970-talet utvecklades det moderna blåvitlingfisket. 2013 landade de båtar, som just har certifierats, 73 000 ton. Den totala tillåtna fångsten år 2013 för den norra delen av fångstområdet som MS-certifieringen gäller var 116 000 ton i EU. Majoriteten av blåvitling landad från det norra fångstområdet i Atlanten kommer alltså i framtiden att vara från MSC-certifierade fisken. MSC anser att det hela är en stor framgång speciellt med tanke på att det handlar om ett internationellt samarbete och att också en viss andel industrifiske är inkluderat:

The certification of the blue whiting fishery is a fantastic achievement for these fishers, and an example of what can be achieved with fishing organisations work together for mutual benefit.” Said MSC Europe Director, Camiel Derichs,

A significant part of the catches of this fleet will find its way to human consumtion markets, including surimi production. However, a sizable portion is used for the production of fishmeal and oil. This fits well in a trend we observe, where a growing interest amongst fishmeal and oil producers for credible verification of sustainability incentivices reduction fisheries to seek MSC certification. The collaboration between these fishers, and their commitment to MSC certification will help to protect the stocks and ensure a strong future for the blue whiting industry. We are delighted that the certification of blue whiting is approved and welcome the commitment among the fisheries to ensure that their blue whiting catch is sustainable.

Även danska MSC är nöjda med MSC-certifieringen av blåvitling:

”Samarbejdet mellem disse fiskere, og deres engagement i MSC certificering vil bidrage til at beskytte bestandene og sikre en stærk fremtid for blåhvilling industrien. Vi er glade for, at certificeringen af ​​blåhvilling er godkendt og bifalder engagementet blandt fiskeriet for at sikre at blåhvilling fangsten er bæredygtig.” Udtaler Majken Møller,  MSC Danmark

Hela certifieringsrapporten kan läsas på hemsidan för MSC.

4 svenskägda båtar omfattas av MSC-märkningen. Det är E 532 Rockall, S 144 Themis, S 205 Ceton och S 264 Astrid. Dessa båtar har förutom i ett falla små eller inga fiskerättigheter (kvot) för blåvitling. S 205 Ceton och E 532 Rockall har inga alls, S 144 Themis en pytteliten kvot som kan betraktas som en ren bifångstkvot. Den enda svenskägda båt som har fiskerättigheter stora nog för att bedriva ett riktat fiske på blåvitling är S 264 Astrid. Ytterligare en svenskägd båt, S 206 Ahlma West, har lite större fiskerättigheter för blåvitling. Den båten har inte MSC-märkning och fiskar inte själv blåvitling. Fiskerättigheterna hyrs ut i den mån de faktiskt används. Dessutom har svenskägda AS 464 Stella Nova en lika liten kvot som S 144 Themis.

S 264 Astrid

S 264 Astrid

De danskflaggade båtar som fiskar blåvitling är faktiskt i huvudsak de som ägs av färingar (HG 264 Ruth som fiskar kvoten som formellt tillhör HG 100 No’omi, HG 265 Asbjørn och HG 62 Beinur) men även HG 333 Isafold, S 349 Gitte Henning och S 264 Astrid hör till de som har lite större fiskerättigheter vad det gäller blåvitling.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!