Långöns olje- och guanofabrik

Långöns olje- och guanofabrik på Syd-Långö i Strömstad grundades år 1895 för att av fisk och fiskavfall tillverka lim, olja och guano samt i övrigt för att förädla och handla med fisk och fiskvaror. Delägare i fabriken var bland annat sjökapten Gustaf Emanuel Apelgren, salteriidkare och lotschef Olaus Pettersson samt redaren och handlanden Johan Henrik Sylvander. Fabriken låg på den västra sidan av ön, men idag finns bara byggnadernas grunder kvar.

1911 inköptes fabriken och företaget av ett konsortium under ledning av Häller & Odenberg AB. Produktionen var vid det laget redan nedlagd.

Norra Långön (Nord-Långö) är idag ett naturreservat och på ön finns också sten- och naturparken Alaska. På Södra Långön (Syd-Långö) finns en semesteranläggning som ägs av Personalstiftelsen Syd-Långö Semesteranläggning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,