MSC: Våra certifierade fisken minimerar påverkan på Arktis

MSC-certifierade fisken i Barents Hav är enligt organisationen bakom märkningen, Marine Stewardship Council, några av de mest välskötta i världen. De har vidtagit en lång rad åtgärder för att säkerställa fortlevnad för känsliga arktiska havsmiljöer.

Med anledning av en rapport från Greenpeace har Marine Stewardship Council (MSC) gjort sina krav på fisket i Barents Hav tydliggjorda genom ett pressmeddelande. De menar att dessa krav säkerställer att MSC-certifierade yrkesfisken bevarar både funktion och mångfald i känsliga ekosystem:

”Alla MSC-certifierade fisken tar fram vetenskapliga uppgifter till en oberoende certifierare, och visar att åtgärder har vidtagits för att säkerställa att livsmiljöer där de fiskar förblir i gott skick”, säger Camiel Derichs, chef för MSC i Europa.

”De MSC-certifierade fiskena i Barents hav uppfyller internationell praxis och har investerat mycket i övervakningssystem och förvaltningsplaner för att skydda känsliga livsmiljöer och förhindra irreversibla skador”, fortsätter han.

Alla certifierade fisken uppfyller MSC:s krav – de fiskar på livskraftiga bestånd med minimal inverkan på den marina miljön. Fisket ska minimera sin inverkan på havsbottnen och säkerställa att viktiga funktionerna hos de marina ekosystemet bibehålls.

Ett MSC-certifierat fiske omfattar ett geografiskt område. Vad gäller fisket i Barents Hav omfattar det området inte fiske i arktiska områden som tidigare täckts av is. Greenpeace uttalanden på området imponerar inte. Fiskets påverkan inom det område som täcks av certifieringen har enligt MSC bedömts av oberoende certifierare. En utvidgning av ett MSC-certifierat fiske till nya områden skulle kräva en ny bedömning av certifieraren, för att fastställa att fisket i det nya området fortsätter att uppfylla MSC:s miljöstandard. Det skulle enligt MSC krävas vetenskapliga underlag för att bevisa att fisket i detta område var välskött och inte orsakade oåterkalleliga skador på känsliga livsmiljöer i havet.

När det gäller områden i Arktis som tidigare varit täckta med havsis, är det sannolikt att det bara finns begränsade data och forskning. Samtidigt krävs det vetenskapliga bevis för att bedöma effekten av fisket på de nyligen exponerade havsbottenorganismerna. I situationer som dessa kräver MSC att fisket ska tillämpa försiktighetsprincipen för att kunna bli MSC-certifierade.

MSC har enligt sitt pressmeddelande inga bevis för att MSC-certifierade fisken är verksamma i områden utanför deras MSC-certifikat. Det kan naturligtvis förekomma, men det är alltså inte känt att så sker i dagens läge. Det kan naturligtvis också vara så att MSC talar i egen sak eller att organisationen är så ihopkopplad med stora fiskeriintressen att dess bedömningar och certifieringar inte alltid är korrekta.

På grund av de MSC-certifierade fiskena i Barents hav pågår dock enligt MSC mycket arbete inom övervakning och kartläggning, vilket inkluderar det norska MAREANO-programmet och PINRO-IMR samarbetet – en norsk-rysk miljörapport över Barents havs ekosystem. Dessa initiativ har lett till en omfattande insamling av uppgifter om marina livsmiljöer i Barents hav.

MSC-certifierade fisken jobbar enligt MSC själva ständigt på att minimera sin inverkan på havsmiljön. Ett exempel är det MSC-certifierade norska torskfisket i Barents hav, som enligt Marine Stewardship Council ser till att hålla sig till vissa förutbestämda ”korridorer” då de fångar torsk nära bottnen. På så vis stör de bottnarna mindre, eftersom fisket begränsas till en mindre yta.

Läs mer om MSC och fisket i Barents Hav.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”MSC: Våra certifierade fisken minimerar påverkan på Arktis”

Kommentarer är stängda.