Återigen slirar Greenpeace med sanningen

I sin kampanj mot bottentrålsfiske i Arktis slirar Greenpeace rejält på sanningen vad det gäller två saker. Dels om storleken och omfattningen på det område som forskare vill göra till ett EBSA-område. (EBSA = Ecologically Significant Marine Areas), dels om att fisket inom deras allt för stora EBSA skulle vara nytt.

Sanningen är att det på ett möte år 2011 föreslogs ett EBSA som också omfattade vattnen runt Spetsbergen, men på ett uppföljande möte i Helsingfors år 2014 hade Spetsbergen och havsområdet däromkring tagits bort. Det betyder att den information om EBSA-området i Arktis som Greenpeace sprider i sin kampanj mot bottentrålning i Arktis inte är korrekt. Det betyder också att inget av de fisken de kritiserar sker inom något EBSA-område. Därmed faller kampanjen på denna punkt på sin egen orimlighet. Problemet de tar upp finns inte. Det finns inget omfattande yrkesfiske innanför gränserna för något EBSA-område.

Vad det gäller fisket så har fisket runt Spetsbergen (Svalbard) bedrivits mycket länge. Det gäller fisket såväl, norr, väster, söder och öster om ögruppen. Norr om Svalbard har räkfiske bedrivits i årtionden, faktiskt sen 1980-talet. Att påstå att bottentrålsfisket i området är nytt är med andra ord rena dumheter och Greenpeace har inte fog för sina påståenden på denna punkt. Problemet de tar upp har finns inte. Det har inte öppnats upp några nya områden för fisket på grund av att isen minskat.

Inte heller verkar det längre vara så att torsken och koljan sprider sig längre norrut. Åren 2009-2014 noterades en spridning av torsken norrut men den tycks därefter ha avstannat. Risken för att torsktrålarna skulle fiska längre norrut och inne i det område som faktiskt anses vara ett EBSA-område förefaller därmed mycket liten. Det finns ju ingen anledning att tråla där ingen fiske och inga skaldjur finns. Problemet som Greenpeace tar upp tycks inte heller på denna punkt vara ett reellt existerande problem. Risken för att yrkesfisket ska sprida sig norrut verkar faktisk minimal.

Samtidigt så är det rimligt att kräva att det område som verkligen anses vara ett EBSA-område skyddas från fiske i framtiden. Det är ett vettigt krav och det är ju det krav Greenpeace faktiskt ställer. För att kunna driva sin kampanj slirar de emellertid med fakta vilket försvagar kampanjen och i yrkesfiskets, många forskares och insatta politikers ögon ger den en låg trovärdighet varvid dessa grupper knappast kommer att bryr sig om den. Det är olyckligt att vettiga krav döljs bakom osanningar och glidningar. Greenpece gör genom sin oseriösa kampanj faktiskt mer skada än nytta.

Ett alternativ för Greenpeace om de ville agera sanningsenligt och trovärdigt vore att parallellt med krav om förbud på bottentrålning i EBSA-området i Arktis också drev kravet på ett större EBSA-område. Men det har Greenpeace valt att inte göra utan istället har de valt att slira på sanningen. Att Greenpeace vet att de slirar på sanningen är också uppenbart då de i texten på flera håll kallar sitt påstådda EBSA för Super-EBSA. Det är ett förbud inom hela det området de vill ha vilket betyder att de vill förbjuda fiskerier som pågått sen 30 år tillbaka. Det är helt orimligt och stämmer inte med vad de uppger i sin kampanj.

Det finns med tanke på hur verkligheten ser ut inget miljömässigt skäl att idag inte köpa torsk från Barents Hav. Greenpeace krav på köpbojkott saknar grund och verklighetsförankring.

Det är inte bra när miljöorgansiationer slirar på sanningen och faktiskt rent ut sagt för folk bakom ljuset. Speciellt inte när det handlar om att få folk att skriva på en kampanj. Att föra folk bakom ljuset gynnar inte kampen för en bättre miljö på lång sikt. Tyvärr agerar Greenpeace väldigt ofta på det viset. De förstör förtroendet inte bara för sig själva utan också för andra miljöorganisationer.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Återigen slirar Greenpeace med sanningen”

Kommentarer är stängda.