Den faktaresistente miljöpartisten

Anders Englesson är en miljöpartist från Karlshamn. Han är faktaresistent när det gäller fiske. Han vidhåller i ETC de felaktigheter som redan motbevisats av fakta.

Bifångsterna i det pelagiska fisket är små och anses inte vara ett problem enligt ICES (Internationella Havsforskningsrådet). Att som Anders Englesson gör använda sig av enskild provtagning och en flera år gammal rapport är oseriöst. De senaste rapporterna från ICES, såsom WBGAST 2015, som jag använt mig av menar att bifångsterna av lax i det pelagiska fisket är små och saknar betydelse. Detta understryks av att laxen då skarpsillsfisket pågår ännu inte kommit till det område där skarpsillen fiskas och att laxen vad jag förstår kan simma fortare än den hastighet med vilken flyttrålen i skarpsillsfisket dras. Många laxar kan därför undvika att fångas i trålen.

Det storskaliga pelagiska fisket orsakar inte problem för det kustnära fisket enligt Havs- och vattenmyndigheten. Det gör däremot sälstammen som orsakar skador på fiskeredskap och fångster i det kustnära fisket. Det finns ett otal rapporter från olika myndigheter och fiskeriorganisationer som visar detta.

Att en så stor båt som den kommande Gitte Henning skulle fiska i Östersjön förefaller inte troligt som Englesson tror. Det vore nämligen oekonomiskt. Denna slutsats understryks av att de baltiska länderna i 20 år haft så stora trålare, men de har aldrig fiskat i Östersjön. Det understryks också av att Gitte Henning främst har tillgång på kvoter i Nordsjön och Norska havet.

Problemen för sportfisket i Mörrumsån har inget med det pelagiska fisket att göra som Englesson antyder utan beror på sjukdomar och hybridisering (öring och lax korsar sig med varandra). Detta enligt en rapport från SLU Aqua. Förhållandet kan faktiskt i själva verket vara det omvända. Ökat skarpsillsfiske gynnar laxen då sjukdomsbenägenheten minskar.

När det görs användbar mat av giftig fisk som det storskaliga pelagiska fisket fångar Östersjön är det faktiskt inte ett problem. Fet fisk från Östersjön är farligt att äta för mycket av, men i form av lax eller omega-3-produkter går den att äta.

Att det fiskas närmare 1 miljon ton sill i världen, det mesta i Nordsjön och Nordatlanten är riktigt. Men det är bara den sill som fiskas i Östersjön som primärt används till fiskmjöl. Övrig sill används i huvudsak till konsumtion. Att Englesson tror nåt annat visar på en basal okunnighet om fiske.

Det är bara personer okunniga om fisket och fiskets villkor som kan vidhålla de ståndpunkter Englesson för fram. Han är som en klimatförnekare som vägrar ta till sig fakta och verklighet.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

PS. Jag har skickat detta till ETC som ett svar till Englessons senaste inlägg. Men det verkar inte som det blivit publicerat eller kommer att publiceras.

Gilla Anders Svensson på Patreon!