Var får de allt ifrån och varför kan de inte lära sig?

Jag pratar om journalister, många vänstermänniskor och de flesta miljöaktivister. Ständigt upprepar de samma mantra om fisket. Detta trots att mantrat är falskt, uppgifterna felaktiga och påståendena utan fog. Den senaste i raden är Lina Hjorth, ledarskribent i tidningen ETC.

Det finns inget som tyder på att den fiskeripolitik som förs i Europa gynnar stora företag på små företags bekostnad. Ingenting. I de utvärderingar som finns tyder allt på att det småskaliga fisket ofta gynnas. Uppgifterna som  Lina Hjorth för fram saknar grund i fakta och verklighet. Lina Hjorth har fel.

Det pelagiska industrifisket för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja sker under förhållanden som hör det till de bästa inom fisket. Arbetsmiljön och arbetsförhållandena på de pelagiska trålarna och snörpvadbåtarna är många gånger bättre än arbetsförhållandena på mindre fiskebåtar. Fabrikerna i Norge och Danmark är bra arbetsplatser.

Nordvästeuropa är det nästa viktigaste området när det gäller industrifiske och Danmark är därvidlag den ledande nationen. I Sverige är industrifisket mycket viktigt och landet har en 200-årig tradition av industrifiske. Vilket är 100 år längre än vad något annat land ägnat sig åt samma sak. Det viktigast fångstområdet för industrifisk är annars Stilla Havet utanför Perus och Chiles kuster. Förhållandena på båtarna där är inte lika bra som i Europa, men de är inte de värsta som går att hitta inom fisket. Lina Hjorth har fel också på denna punkt.

Fisket i Thailand för konsumtionsändamål och föda till räkodlingar är det verkliga problemet. Inte det storskaliga industrifisket för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja som Hjorth verkar tro..

Inte heller förekommer det rovfiske och överfiske inom industrifisket. Möjligtvis med undantag av industrifisket utanför Västafrika sker fiskat på bestånd som är långsiktigt hållbara. I våra farvatten är det främst skarpsill och tobis som fiskas för industriändamål, dvs för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Detta fiske är noggrannt kontrollerat och följs ständigt upp. Dessutom fiskas sill i Östersjön för industriändamål. Detta görs främst då sill från Östersjön inte är användbar som mat då den är för giftig. Förvandlad till lax (som får fiskmjölet som foder) och Omega-3 produkter är den ofarliga och gifterna avlägsnats. Lina Hjorth har noll koll för hon vet uppenbarligen inte detta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på ”Var får de allt ifrån och varför kan de inte lära sig?”

Kommentarer är stängda.