Ny beräkningsmodell från ICES ger lägre räkkvot

ICES har beslutat att använda en ny beräkningsmodell när de beräknar storleken på beståndet av nordhavsräka i Skagerak och norska rännan. Den nya modellen gör att beståndet uppskattas vara mindre än vad den gamla modellen gjorde. Vad det gäller kvoten som kan Läs mer…