USA förbjuder fiske av prickfiskar

I USA har ett förbud mot att fiska en rad olika så kallade foderfiskar, inklusive prickfiskar, införts längs hela den US-amerikanska västkusten. De fiskas inte idag utanför den US-amerikanska västkusten men i mindre utsträckning finns det fiske utanför Sydafrika, kring Antarktis och i Omanbukten.

Som människoföda är prickfiskarna i allmänhet ointressanta, men däremot finns en rädsla för att de ska fiskas för hårt för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja i jakten på billigt foder till fiskodlingar samt gris- och kycklinguppfödning.

Om dagen befinner sig prickfiskarna (Myctophidae) nere i mörkret på 300-1500 meters djup. Men varje natt vandrar de upp närmare havsytan för att äta djurplankton. De utgör viktig föda för större fiskar och djur, såsom valar och delfiner, stora pelagiska fiskar som laxar, tonfiskar och hajar, skolästfiskar och andra djuphavsfiskar, sälar, havsfåglar och då speciellt för pingviner samt stora bläckfiskar som humboldtbläckfisk. Deras vertikala dygnsvandring medför också att kol från ytan snabbt når ner till djupare ekosystem.

Forskning tyder på att prickfiskar står för så mycket som 65% av hela fiskbiomassan i djuphaven. Prickfiskar är bland de mest spridda, talrika och diversifierade av alla ryggradsdjur och har stor ekologisk betydelse för större organismer.

Miljöorganisationen Oceana menar att det USA-amerikanska beslutet om förbud mot fiske av prickfiskar är banbrytande då det vänder på steken. Det blir inte längre så att det måste bevisas att ett fiske är skadligt utan istället måste de som vill fiska prickfiskar bevisa att fisket inte är skadligt. Grundläget är förbud mot fiske, inte tillåtelse som är det vanliga idag. Än så länge bara för prickfiskar, men Oceana hoppas säkerligen att det generellt ska bli på detta sätt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!