Ny båt levererad till Gitte Henning A/S

En ny fiskebåt har levererats till Gitte Henning A/S från Vestværftet ApS i Hvide Sande. Båten registrerades i mitten av mars som fiskebåt. Det första båten gjorde var att ge sig ut på tobisfiske. Det handlar om en mindre trålare på 117 bruttoton med 17 meters längd och en huvudmotor på 220 kW. Namnet på båten är S 47 Lasse och det är en systerbåt till S 49 Birgitte Martine. Företaget har alltså två ungefär likadana båtar för närvarande plus ytterligare ett antal.

Fiskebåtar ägda av Gitte Henning A/S, namn, bruttoton

L 349 Gitte Henning, 1 198
S 449 Myggenes, 431
L 249 Vestfart, 314
S 149 Birthe, 153
S 47 Lasse, 117
S 210 Patrick, 113
S 49 Birgitte Martine, 111
ND 14 Nanna, 3

S 349 Gitte Henning ska så småningom ersättas av en mycket stor båt på över 5 000 bruttoton som beställts vid ett norskt varv och ND 14 Nanna är en ren kvotägarbåt.

Förutom Gitte Henning A/S som ägs av Henning Kjeldsen och har Henning Kjeldsen, Erik Kjeldsen samt Søren Røn Winkel i styrelsen så kontrollerar familjen Kjeldsen och närstående ytterligare ett antal företag. Det är August A/S där Søren Røn Winkel, Patrick Røn (släkting till Henning Kjeldsen) och Henning Kjeldsen sitter i styrelsen, Fiskeriselskabet Jens Granlund A/S med Patrick Røn i styrelsen och som ägare medan Henning Kjeldsens fru Birthe Kjeldsen äger HG 352 Polaris ApS och Nordstrand Fiskeri ApS.

Fiskebåtar ägda av andra Kjeldsenföretag, namn, bruttoton, ägare

L 649 Martine, 219, HG 352 Polaris ApS
S 549 Birgitte, 164, August A/S
HG 271 Lange Lars, 8, HG 352 Polaris ApS
L 49 Lasse, 1, Nordstrand Fiskeri ApS

HG 271 Lange Lars och L 49 Lasse är rena kvotägarbåtar och används inte till aktivt fiske.

Det finns bara ett annat danskt fiskeriföretag/dansk yrkesfiskare som har tillnärmelsevis lika många båtar och det är John-Anker Hametner-Larsen. Den senare har dock främst äldre tonnage och små fiskerättigheter (kvoter) medan Henning Kjeldsen med familj i huvudsak har moderna fiskebåtar och dessutom är innehavare av stora fiskerätttigheter. Hametner Larsen äger helt eller delvis 9 fiskebåtar, att jämföras med familjen Kjeldsens 12. Om fiskebåtar i Sverige räknas så har Astridkoncernen och familjen Johansson totalt 8 båtar varav 2 i Danmark.

Tonnagemässigt så äger familjen Kjeldsen båtar på sammanlagt 2 832 bruttoton medan Hamterner-Larsens båtar har ett samlat bruttotonnage på 3 457 bruttoton och Astridkoncernens båtar ungefär 4 620 bruttoton (det finns inte bruttotonnage angivet för några av de svenskflaggade båtarna). Just nu är alltså familjen Kjeldsen och Gitte Henning A/S inte det största fiskeriföretaget i Danmark om vi ser på ägt tonnage. Även Rederiet Ruth A/S med 3 749 bruttoton (2 båtar) och Asbjørn ApS med 2 967 bruttoton (1 båt) är större rent tonnagemässigt. När nya Gitte Henning levereras blir familjen Kjeldsen dock störst.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!