Tjuvfiske i Smutthålet

Smutthålet

Smutthålet är det mörkblå området

Smutthålet är en liten bit internationellt vatten mellan norskt och ryskt vatten i Barents Hav. Området var känt för omfattande tjuvfiske under 1990-talet. Då var det i stor utsträckning isländska fiskbåtar som ägnade sig år detta.

Nu misstänker den norska fiskeriorganisationenen Fiskebåt att det återigen förekommer tjuvfiske i Smutthålet. Två estniska räktrålare har nämligen landat mer än 50 ton grönländska hälleflundra (hällefisk) från smutthålet. EU har tillgång till 50 ton men det är uppdelat på Storbritannien och Tyskland. De estniska båtarna har utan tillstånd tagit upp och landat hälleflundran såvida de inte har tillgång till rysk kvot som de inte meddelat till EU-myndigheter. De två båtarna är Reval Viking och Ontika:

Fiskebåt har nettopp hentet ut landingsopplysninger for to fartøyer som har fisket reker i Barentshavet i år, og mest sannsynlig er alt fisket i Smutthullet. Fartøyene det gjelder er Reval Viking og Ontika, begge fra Estonia. Reval Viking leverte 325.946 kg reker den 19. mars d.å. I fangsten var det også 25.164 kg blåkveite, 50.027 kg gapeflyndre og 15.760 kg torsk. Ontika leverte 247.862 kg reker, 23.000 kg blåkveite, 40.205 kg gapeflyndre og 20.613 kg torsk den 1. april i år. Fiskebåt viser til at muligheten til bifangst gir utenlandske reketrålere en stor konkurransemessig fordel i forhold til norske fartøyer i rekefisket i Smutthullet.

Norsk räktrålare får inte landa bifångster från räkfisket i Barents Hav och Smutthålet. De får inte ehelerl använda en uppsamlingspåse för fisken. Fiskebåt menar därför att konkurrensen är snedvriden då landningar av fisk ger ganska store extrainkomster till räktrålarna. Norge vill införa förbud mot användning av uppsamlingspåse i Smutthålet, men de har inte fått gehör för det kravet i den organisation, NEAFC, som förvaltar fisket i Smutthålet.

Reval Viking ägs av företaget Reval Viking Oü som i sin tur till hälften ägs av det danska företaget Ocean Prawns. Det är Ocean Prawns som sköter Reval Viking. Ocean Prawns är sannolikt världen största räkfiskeföretag.

När det gäller den andra räktrålaren, Ontika, så ägs den av ett estländskt dotterbolag till det isländska företaget Reyktal. Reyktal på Island är managingbolag för Ontika.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!