Ny räkrist inte så bra som en del hävdar

Tidigare har räkfiskaren Jan-Erik Hellberg på SD 511 Eros III hävdat att en ny räkrist resulterar i att 90% av lusen sorteras bort. Lusen är den minsta räkan som normalt inte säljs alls även om danska räktrålare idag landar och säljer även lusen. Svenska och norska båtar slänger tillbaka lusen i havet. En olaglig praxis som måste upphöra om räkfisket ska kunna fortsätta vara MSC-märkt.

Nu har det vetenskapliga resultaten från försöken med räktrål med den nya kombinationsristen publicerats. Det visar sig då att Hellberg kraftigt överdrivit räkristens effekter. I själva verket sorteras endast 30-60% av lusen bort. En stor skillnad gentemot Hellbergs uttalanden om ristens effektivitet.

När det gäller råräka, dvs de mindre räkor som säljs för industriändamål och som vi sen hittar i alla fabrikstillverkade räkprodukter så sorteras 20-35% bort. Många båtar vill inte landa stora mängder råräka då denna ger mycket mindre betalt än vad de största räkorna, kokräkor, ger. Kokräkor säljs kokta ombord för direkt konsumtion. Även här är det skillnad på danska räkfiskare gentemot norska och svenska. Danska räkfiskare har av tradition alltid landat råräkorna medan svenska och norska fiskare i stor utsträckning slängt tillbaka en stor del av råräkorna i havet. Detta är idag en olaglig praxis och försöken att ta fram en ny rist är en av lösningarna på problemet.

Testerna med den nya kombinationsristen initierades av Jan-Olof och Nils-Arne Hellberg på SD 511 Eros III på Resö i samarbete med trålbinderiet Fiskareföreningen Norden i Smögen. SD 511 Eros III och GG 707 Arkö av Dyrön utförde projektet tillsammans med SLU Aqua.

Av försöken som genomfördes 2015 att döma så kan den nya kombinationsristen inte lösa problemen med olagliga utkast i räkfisket. Det behövs kompletterande åtgärder. En sådan är minskat antal räkfiskebåtar. Detta kan enklast uppnås genom överförbara fiskerättigheter. Minskat antal räkbåtar innebär att ekonomin i räkfisket förbättras, båtarna får större fiskerättigheter per båt. Bättre ekonomi medför minskat incitament för uppgradering av fångsten genom att slänga ut råräkor och på så sätt öka andelen kokräkor för att få mer betalt.

Danska räkfiskare har enligt uppgifter jag tagit del av gjort egna försök med den nya kombinationsristen. De menar att den är alltför opraktisk att använda, svår att ställa in så att vinkeln blir rätt och att större maskor (som den också har) inte är bra. Detta är dock bara anekdotiska berättelser och några vetenskapliga undersökningar har så vitt jag vet inte genomförts på danska båtar.

Noterbart i sammanhanget är att i övrigt lika stora räktrålare med samma sorts redskap i Danmark och Sverige landar väldigt olika mängder räka. En dansk räktrålare landar mellan 300 och 500 ton per år. En svensk kring 100 ton. Med 100 ton landad räka kan en räktrålare inte löna sig ekonomiskt om inte större delen av råräkorna slängs ut. En dansk båt landar mellan 100 och 150 ton kokräkor per år ungefär. Några svenska båtar fiskar dock också kräfta och fisk i ett riktat fiske vilket göra att de ekonomiskt klarar sig bättre än vad mängden landad räka ger vid handen. I Norge ser räkfisket i Skagerak ut som det svenska räkfisket.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!