Danska partier förvirrade om fiske

Tre danska partier, de två vänsterpartierna Enhedslisten och Socialistisk Folkeparti samt partiet Alternativet har en totalt verklighetsfrämmande bild av det danska fisket. De har lagt ett förslag om att de danska systemen med individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) ska avskaffas. Dessa system heter FKA för det demersala fisket och IOK för det pelagiska fisket. Deras förslag är totalt verklighetsfrämmande och bygger på en totalt felaktig verklighetsuppfattning.

Antalet fiskebåtar i Danmark har minskat kraftigt. Detta är delvis ett resultat av införandet av systemen för individuella överförbara fiskerättigheter, men inte enbart. Det finns många andra skäl till detta då vi sett en minskning av antalet fiskebåtar också i länder utan överförbara fiskerättigheter. Ett mycket viktigt skäl är teknisk utveckling. De danska vänsterpartierna hävdar att systemen gått ut över det kustnära fisket. Det påståendet är falskt, helt enkelt inte sant. Minskningen av antalet båtar har varit andelsmässigt lika stor både för stora och små båtar, dock lite större för mellanstora båtar och lite mindre för de allra största båtarna.

En minskning av antalet fiskebåtar i Danmark har varit nödvändig. Tidigare var överkapaciteten enorm inom alla fiskerisegment i Danmark. Överkapacitet ger överfiske och olagligt fiske. För att få bort detta var åtgärder nödvändiga. Individuella överförbara fiskerättigheter  är ett mycket bra och effektivt sätt att minska en fiskeflotta.  Minskat antal fiskebåtar och minskat antal yrkesfiskare ger minskat behov av fiskehamnar. Följaktligen blir det också en minskning av antalet fiskelägen och fiskehamnar.

Minskningen av gammaldags strandfiskelägen på Jylland beror dock inte främst på det utan på anläggandet av hamnarna i Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn, Hanstholm och Hirtshals. De anlades för att göra fiskaryrket säkrare och ge stabilare inkomster till yrkesfiskare. De möjliggjorde fiske oavsett väderlek och kraftigt förbättrad säkerhet vid landningar och sjösättningar.  Det möjliggjorde också modernare, säkrare och bekvämare fiskebåtar.

FKA- och IOK-systemen har inte inneburit att de småskaliga fisket fått styrka på foten. Det storskaliga pelagiska fisket bedrivs av båtar som aldrig fiskat kustnära och som inte kan fiska kustnära. Det finns helt enkelt inget fog för att hävda att uppkomsten av kvotbaroner i det pelagiska fisket lett till en utarmning av det kustnära fisket på det sätt de tre partierna vill göra gällande.

Förslaget om att avskaffa FKA- och IOK-systemen bygger därför på felaktiga grunder, på en felaktig verklighetsuppfattning. Det saknar stöd bland majoriteten av de som sysslar med fiske, majoriteten av de som är involverade i fisket på annat sätt och de som forskar om fiske.

Vad än värre är så skulle deras förslag sannolikt innebär en återgång till tidigare byråkratiska styrning av fisket. Ett system som leder till överfiske, olagligt fiske, ekonomiska problem för enskilda fiskare, detaljstyrning som ingen kan rätta sig efter osv.  Dvs till större problem för de fiskare som har minst resurser, de som fiskar småskaligt nära kusten.

Om Enhedslisten, SF och Alternativet verkligen ville gynna det småskaliga fisket så skulle de arbeta för att få till stånd licensjakt på säl och få bort stängningsperioden för demersalt fiske i början av året. För säl och stängningsperioden är mycket större och dessutom verkliga problem för det småskaliga fisket än vad FKA- och IOK-systemen är.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Danska partier förvirrade om fiske”

Kommentarer är stängda.