Bredare synsätt ger mer uthålligt fiske

Livscykelanalys, LCA, kan användas för att skapa mer uthålligt fiske och sjömatsproduktion. Det visar en vetenskaplig studie som publicerades 22 april. Ett internationellt team, lett av SP-forskaren Friederike Ziegler,med deltagare från Sverige, Norge, Danmark. Spanien, Peru och Australien har gjort studien.

Livscykelanalys har enligt SP-Sveriges Tekniska Forskningsinstitut etablerats som en utbredd och rekommenderad metod för miljökartläggning av produkter, inklusive globala miljöeffekter.

– I över tio år har LCA tillämpats på sjömatsprodukter, det vill säga fisk och skaldjur. Det har lett till nya insikter om deras miljöpåverkan som nu bör användas för att göra fisket och dess produkter mer uthålliga, säger Friederike Ziegler i ett pressmeddelande från SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Från fiske till produkt

I studien, som publicerats i den ansedda vetenskapliga tidsskriften inom fiske, Fish and Fisheries, presenteras resultat från LCA-forskning av sjömatsprodukter med särskilt fokus på att utvärdera fiskeriförvaltningen, som har en stor påverkan på miljöpåverkan av produkterna.

– Livscykelanalys kan förhindra att problem flyttas från en typ av miljöpåverkan, eller en aktivititet, till en annan. Även genom att titta på hela kedjan, från fiske till produkt, får man en bättre helhetsbild, förklarar Friederike Ziegler.

Fiskerättigheter baserade på miljöprestanda

Bränsleanvändningen i fisket har enligt studien visat sig vara en nyckelfaktor, eftersom den dominerar många kategorier av miljöpåverkan och ofta är kopplad till biologisk miljöpåverkan. Den är även viktig för fiskets ekonomiska och sociala uthållighet. Därför kan en ingång till ett produktperspektiv i fisket vara att följa upp, och minska, bränsleåtgången i fisket.

– Att fördela fiskerättigheter baserat på miljöprestanda skulle kunna underlätta övergången till ett mer uthålligt fiske. Att ta dessa steg i en öppen dialog mellan fiske, förvaltning, industri, miljöorganisationer och konsumenter skulle leda till stora framsteg.

Med tank på resultaten från denna studie är det än märkligare att svenska staten inte infört möjligheter för fiskebåtar att få bidrag till energibesparande investeringar i moderna motorer, modern drivlina, energisnålare redskap etc. Andra länders myndigheter har infört den typen av bidrag då det ingår som en del i EU:s nya fiskeripolitik.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!