Ångtrålare och andra icke-traditionella fiskebåtar

Sajter som behandlar traditionella fiskebåtar, som exempelvis fiskebatar.se brukar undvika att ta upp ångtrålare, engelska kuttrar, kvassar eller andra ketch- eller galeasriggade fiskebåtar. Orsaken till detta är oklar, men ångtrålarnas existens strider mot den svenska fiskerihistoria vi fått oss till livs genom årtiondena så det är nog förklaringen till att de båtarna utelämnas.

Att de engelska kuttrarna och andra typer av icke-traditionella fiskebåtar utelämnas beror nog på att de bara i begränsad utsträckning användes som fiskebåtar. Den vanliga användningen var ju istället som fraktfartyg.

Det rör sig dessutom delvis om samma historiska period. De flesta engelska kuttrar köptes till Sverige i början av 1900-talet och i slutet av 1800-talet. Ångtrålarna köptes till Sverige i början av 1900-talet. Om ångtrålare har jag skrivit en hel del här på bloggen och jag har också skrivit om de ångtrålare som hade Göteborg som hemmahamn, vilket är det stora flertalet. Dessutom har jag skrivit om de rederier som hade och ägde ångtrålare.

Artiklarna om de enskilda ångtrålarna har dock hamnat lite i skymundan här på sajten, men nu har jag startat en syskonsajt där de artiklarna får större utrymme och mer framträdande plats. Eftersom denna sajt har namn efter guden Njord så har sajten om fiskebåtar namn efter Njords boställe, Noatun. Skeppsplatsen.

På Noatun publicerar jag också artiklar om icke-traditionella fiskebåtar av annat slag än ångtrålare.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!