Överförbara kvoter i Danmark bra för det småskaliga fisket

Det påstås om och om igen att individuella överförbara fiskerättigheter (kvoter, TFC) inneburit en överflyttning av fiskemöjligheter från små båtar till stora båtar och att de små båtarna minskat mer än de stora. Uppgifterna är felaktiga och verkligheten visar att minskningen av antalet båtar varit lägre bland de små än den genomsnittliga minskningen i den danska fiskeflottan. I själva verket tyder statistiken på att det småskaliga fisket gynnats eller i all fall inte missgynnats av TFC-system införts.

Bruttoton, 2003, 2012, minskning i procent

– 4,9, 2 187, 1 866, 15%
5 – 9,9, 420, 302, 28%
10 – 14,9, 147, 123 16%
15 – 19,9, 141, 74, 48%
20 – 49,9, 274, 179, 35%
50 – 99,9, 179, 87, 51%
100 – 149,9, 45, 33, 27%
150 – 199,9, 27, 16, 41%
200 – 249,9, 43, 13, 70%
250 – 499,9, 86, 28, 67%
500 – 999,9, 15, 14, 7% (minskning med 1 båt)
1000 -, 5, 9, ökning med 80%
Totalt, 3 569, 2 744, 33%

Siffrorna i tabellen är tagna från Dansk Fiskeristatistisk Årsbog.

År 2003 infördes överförbara fiskerättigheter i det danska sillfisket men först 2007 i övrigt pelagiskt fiske och i det demersala fisket efter kräftor, fisk och räkor. Från år 2007 har det nästan inte varit någon minskning av antalet båtar i den allra minsta viktklassen och en mindre minskning i de andra små viktklasserna. Procentuellt mest har antalet båtar i storlekar precis under de största minskat.

Antalet fiskebåtar i den danska fiskeflottan har dock halverats sen 1995:

In the 1995-2013 period, the Danish fleet suffered a steep decline. In 2013, the total number of vessels is half that of 1995, while the fleet capacity decreased by somewhat less and is now 40% smaller than in 1995.

Nevertheless, analysing the decrease of total number of vessels and fleet capacity per different length, under 12m, 12-24m, and over 24m, it is possible to discern some differences. Most recently, vessels over 24m have dropped in number in more rapidly than other vessels, but over the same period, the fleet capacity for this kind of vessels has remained stable. Since 2006, the number of vessels under 12m has been more or less stable; since 1995, their fleet capacity has seen a greater reduction than for other vessels.

Med andra ord avstannade minskningen av antalet små fiskebåtar när individuella överförbara fiskerättigheter infördes. Samtidigt ökade minskningen när det gäller de större båtarna. Det finns alltså inga som helst belägg för att individuella överförbara fiskerättigheter inneburit problem för det småskaliga fisket. Utan snarare det omvända. Införandet av TFC-system har räddat det småskaliga fisket.

danish_fishing_fleet1

I nedanstående diagram är den svarta linjen de minsta båtarna och den gröna linjen de största båtarna. TFC-systemen accelererade minskningen för de stora båtarna och nästan totalt stoppade minskningen för de små båtarna. Klicka på bilderna så kan ni se en större version av dem.

danish_fishing_fleet2
danish_fishing_fleet3

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Överförbara kvoter i Danmark bra för det småskaliga fisket”

Kommentarer är stängda.