Dna-analyser kanske kan ersätta provfiske

Enligt en artikel i Forskning och Framsteg (FoF) så släpper fiskar ut dna-rester i vattnet. Detta skapar enligt artikeln nya möjligheter för att beräkna storleken på havens fiskbestånd. Sannolikt är det dock långt dit.

Det dna som finns i sjöar och hav kommer från fiskarnas avföring, urin och skinn. Det kallas environmental DNA (eDNA). Dna-resterna blivit en viktig informationskälla i takt med att möjligeheterna att analysera dna förbättrats. Danska forskare har exempelvis identifierat 15 olika fiskarter ur ett vattenprov på en halv liter. Enligt FoF har japanska forskare nu också visat att man även kan beräkna mängden fisk med hjälp av dna-resterna i haven:

Forskarteamet tog en serie vattenprover i Maizuru-viken i Japanska havet. Vid varje provtagning utfördes noggranna ekolodningar i vattnet, för att uppskatta mängden makrill. Forskarna analyserade sedan mängden makrill-dna i vattenproverna och jämförde dessa med mängden makrill som upptäcktes med ekolod vid respektive provplats. På så sätt skapade de ett index som visar förhållandet mellan dna-mängd och fiskmängd.

De japanska forskarna uppger enligt FoF att ett dna-prov ger en pålitlig uppskattning av makrillbeståndet inom ett område på upp till 150 meter från provtagningsplatsen. Detta betyder att eDNA eventuellt kan användas för att avgöra vilka fiskbestånd som finns och hur stora de är i ett visst område.

En zon på 150 meter från provtagningsområdet är dock i de flesta fiskerisammanhang sannolikt en alltför dålig säkerhet så det behövs nog en hel del utveckling och forskning på området innan eDNA kan bli praktiskt användbart för att bestämma storleken på fiskebestånd. Inne i trånga fjordar och kustvikar kan det kanske vara användbart inom en närmare framtid då avstånden och ytorna där ju inte är så stora. Det finns dock också en mängd felkällor som utsläpp från fiskberedningsindustri och fiskhandel som också måste hanteras innan dna-bestämning av fiskbestånd kan bli aktuella.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!