Är tobis verkligen den viktigaste industrifisken i Danmark?

I Danmarks fiskerimedia och ibland också vanlig dansk media påstås det ofta att tobis är den viktigaste fisken för den danska fiskmjölsindustrin, dvs den viktigaste industrifisken. Det är idag ett falskt påstående.

Tobis

Tobis. Bild: Astrid Fiskeri A/S

Tobis fiskas under en period på två månader varje år. Resten av året så lever fiskmjölsindustrin på att tillverka fiskmjöl och fiskolja av annan fisk. Det handlar om brisling (skarpsill), sill från Östersjön, blåvitling och mindre utsträckning om sperling (vitlinglyra), havgalt (trynfisk) och hästmakrill (taggmakrill). Inte något av de allra senaste åren har tobis varit viktigast.

För att förstå vikten av brisling måste också det svenska fisket i Östersjön medtas. Detta levererar i huvudsak sina fångster till den danska fiskmjölsindustrin. Det gör också det litauiska industrifisket av sperling och sill i Östersjön. Därtill kommer att norska, färöiska, irländska brittiska och isländska båtar landar en del av sina fångster av främst blåvitling till den danska fiskmjölsindustrin.

Danskt industrifiske, fångster i 1000-tals ton, art, hav, 2013, 2014, 2015

Tobis, Nordsjön, 200, 156, 171
Brisling, Nordsjön, 65, 140, 276
Brisling, S & K, 3, 22, 18
Brisling, Östersjön, 26, 28, 24
Sill, v. Östersjön, 4, 4, 3
Sill, ö. Östersjön, 2, 1, 1
Sperling, Nordsjön, 38, 27, 14
Hestemakrel, Engelska kan., 8, 6, 5
Blåvitling, Atlanten, 2, 34, 45
Havgalt, Keltiska havet etc, 13, 9, 0

Vi kan se att fångsterna av tobis minskat medan fångsterna av brisling och blåvitling gått upp kraftigt. Blåvitling kan fiskas under samma tid som tobis så blåvitling verkar vara det som främst ersätter tobis när fisket av tobis minskar. Brisling fiskas i slutet av året i Västerhavet (Nordsjön och Skagerak) och i Östersjön under årets första månader. Även sill i Östersjön fiskas i början av året. Sperling fiskas på hösten och vintern under smma period som brisling fiskas i Västerhavet. Mycket brisling med stora kvoter betyder mindre fiske av sperling då fisket av sperling är besvärligt med stora bifångster. Kvoterna av sperling, och havgalt fiskas inte upp utan där finns utrymme för ökat fiske.

Svenskt foderfiske, fångster i 1000-tals ton, art, hav, 2015

Tobis, Nordsjön, 20
Brisling, Nordsjön, 7
Brisling, S & K, 1
Brisling, Östersjön, 43
Sill, v. Östersjön, 2
Sill, ö. Östersjön, 51
Sill, n. Östersjön, 15

Total sett så är brisling (skarpsill) den viktigaste arten för det danska industrifisket, sannolikt med tobis på andra plats och blåvitling på tredje. I år lär blåvitlingen gå om tobis vad det gäller leveranser till dansk fiskmjölsindustri.

Sammanlagda landningar från danska och svenska båtar år 2015 i 1000-tals ton

Brisling, 369
Tobis, 191
Östersjösill, 72
Blåvitling, 45
Sperling, 14
Hestemakrel, 5

Sammanlagda landningar från danska och svenska båtar hittills under år 2016 i 1000-tals ton

Brisling, 74
Östersjösill, 58
Blåvitling, 34
Tobis, 6
Hestemakrel, 5

Både tobis och sperling började fiskas på 1950-talet. Innan dess gjordes fiskmjöl i Danmark i stort sett enbart av sill. Tobis och sperling blev snabbt de viktigaste arterna för fiskmjölstillverkningen och efterhand ökade också fisket av brisling. Sperlingfisket drogs med stora bifångstproblem och mot slutet av 1970-talet infördes begränsningar i detta samtidigt som sillbestånden kollapsade ett efter ett under 1970-talet varvid tobis fick en ökad betydelse för fiskmjölstillverkningen tillsammans med brisling och blåvitling. Hästmakrillfiske i engelska kanalen blev vanligt på 1980-talet.

I Sverige har brisling fiskats mycket länge för konsumtion, men det blev från 1960-talet också en viktig råvara för den svenska fiskmjölsindustrin som då fortfarande existerade. Brislingfiske har förblivit en svensk specialitet och en stor del av den danskfångade brislingfångsterna tas av svenskägda båtar.

Alla siffror är sammmanställda utifrån information och uppgifter från NaturErhvervstyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!