Största innehavare av pelagiska kvoter i Norge 2016

Det är ganska ointressant att lista enskilda fiskebåtars pelagiska kvoter i Norge. Detta då det norska kvotsystemet gör att väldigt många båtar har exakt samma kvot. Några båtar har dock lite mer i kvot och de redovisar jag nedan. Den kvot som de flesta båtar har kallar jag standardkvot.

Största innehavare av makrillkvoter i Norge 2016, fiskebåt, ton, ägare

H 99 AV Østerbris, 2 898, Østerbris AS
H 32 AV Gerda Marie, 2 872, Gerda Marie AS
M 139 A Gunnar Langva, 2 584, Gunnar Langva AS

Standardkvoten är 2 216 ton.

Största innehavare av kvoter för NVG-sill i Norge 2016, fiskebåt, ton, ägare

H 99 AV Østerbris, 1 632, Østerbris AS
H 32 AV Gerda Marie, 1 616, Gerda Marie AS
M 139 A Gunnar Langva, 1 455, Gunnar Langva AS
M 50 MD Nystrøm, 1 253, Nybo Holding AS
H 2 AV Radek, 1 253, Nye Radek AS

Standardkvoten är 1 248 ton.

Största innehavare av kvoter för Skagerak-sill i Norge 2016, fiskebåt, ton, ägare

H 99 AV Østerbris, 425, Østerbris AS
H 32 AV Gerda Marie, 421, Gerda Marie AS
M 139 A Gunnar Langva, 379, Gunnar Langva AS

Standardkvoten är 325 ton.

Största innehavare av kvoter för Nordsjö-sill i Norge 2016, fiskebåt, ton, ägare

H 99 AV Østerbris, 2 465, Østerbris AS
H 32 AV Gerda Marie, 2 441, Gerda Marie AS
M 139 A Gunnar Langva, 2 197, Gunnar Langva AS

Standardkvoten är 1 885 ton.

Största norska innehavare av kvoter för Nordsjö-sill på EU-vatten 2016, fiskebåt, ton, ägare

H 99 AV Østerbris, 978, Østerbris AS
H 32 AV Gerda Marie, 968, Gerda Marie AS
M 139 A Gunnar Langva, 871, Gunnar Langva AS

Standardkvoten är 748 ton.

De båtar som har mer än standardkvoten för all arter är i stort sett desamma tre. Mer intressant är att titta på företagen då företag kan äga flera båtar. av företagen som äger de båtar som syn på listorna ovan har Gerda Marie AS samt Nybo Hilding AS fler än en båt.

Østerbris AS ägs av en gren av familjen Østervold i Torangsvåg. Andra grenar av familjen äger ytterligare två fiskebåtar. Tidigare drevs flera av familjen Østervolds båtar som ett företag, en koncern. Så är det inte idag, men jag redovisar dem ändå ihop. De andra företagen som familjegrenar äger är H. Østervold AS och Vendla AS.

Jag har inte kunnat hitta nåt släktskap mellan den familj Møgster som äger Hardhaus AS och den som äger Austevoll Seafood ASA, men det är inte osannolikt att de är släkt. De redovisas dock separat. När det gäller familjen Sævik så finns det flera fiskebåtar som ägs av personer med namnet Sævik. Det tillhör eventuellt samma familj, men det är inget jag kunna fastlägga så de redovisas separat. Förutom Kings Bay AS handlar det om Ervik & Sævik AS med båten Christina E. I siffrorna för Kings Bay AS är en tredjedel av de kvoter som M 620 Herøybas (Herøybas AS) innehar. Övriga ägare av Herøybas AS är Eros AS och Smaragd som äger en tredjedel var.

H 181 AV Nordervon

H 181 AV Nordervon. Bild: Olsengruppen

Största innehavare av makrillkvoter i Norge 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 6 832, –
K Halstensen AS, 6 599, familjen Halstensen
Liegruppen AS, 5 979, familjen Lie
Olsen-gruppen, 5 465, familjen Olsen
Strand-koncernen, 4 432, familjen Strand
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 4 432, familjen Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 4 432, familjen Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, 4 432, familjen Møgster
Hardhaus AS, 4 432, familjen Møgster
Gerda Marie AS, 4 233, familjen Mælingen
Teigenes AS, 3 796, familjen Teige
Kings Bay AS, 3 382, familjen Sævik
Torbas AS 3 088, familjen Lyng

Största innehavare av kvoter för NVG-sill i Norge 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 3 847, –
K Halstensen AS, 3 692, familjen Halstensen
Liegruppen AS, 3 367, familjen Lie
Olsen-gruppen, 3 297, familjen Olsen
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 2 496, familjen Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 2 496, familjen Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, 2 496, familjen Møgster
Hardhaus AS, 2 496, familjen Møgster
Strand-koncernen, 2 488, familjen Strand
Kings Bay AS, 2 472, familjen Sævik
Gerda Marie AS, 2 382, familjen Mælingen
Teigenes AS, 2 137, familjen Teige

Största innehavare av kvoter för Skagerak-sill i Norge 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 1 002, –
K Halstensen AS, 962, familjen Halstensen
Liegruppen AS, 877, familjen Lie
Olsen-gruppen, 741, familjen Olsen
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 650, familjen Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 650, familjen Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, 650, familjen Møgster
Hardhaus AS, 650, familjen Møgster
Strand-koncernen, 650, familjen Strand
Gerda Marie AS, 620, familjen Mælingen
Teigenes AS, 556, familjen Teige

Största innehavare av kvoter för Nordsjö-sill i Norge 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 5 811, –
K Halstensen AS, 5 578, familjen Halstensen
Liegruppen AS, 5 086, familjen Lie
Olsen-gruppen, 4 245, familjen Olsen
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 3 770, familjen Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 3 770, familjen Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, 3 770, familjen Møgster
Hardhaus AS, 3 770, familjen Møgster
Strand-koncernen, 3 770, familjen Strand
Gerda Marie AS, 3 598, familjen Mælingen
Teigenes AS, 3 229, familjen Teige

Största norska innehavare av kvoter för Nordsjö-sill på EU-vatten 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 2 304, –
K Halstensen AS, 2 213, familjen Halstensen
Liegruppen AS, 2 018, familjen Lie
Olsen-gruppen, 1 680, familjen Olsen
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 1 496, familjen Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 1 496, familjen Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, 1 496, familjen Møgster
Hardhaus AS, 1 496, familjen Møgster
Strand-koncernen, 1 496, familjen Strand
Gerda Marie AS, 1 427, familjen Mælingen
Teigenes AS, 1 280, familjen Teige
Torbas AS, 1 041, familjen Lyng
Kings Bay AS, 1 028, familjen Sævik

M 122 HØ Sjøbris

M 122 HØ Sjøbris Bild: Teigenes AS

Austevoll Seafood ASA kontrollerar fiskeriföretaget Br. Birkeland AS som har två båtar, H 87 AV Birkeland och H 74 AV Talbor.  Internationellt är Austevoll Seafood ett av världens största industrifiskeriföretag med fiskeflottor i Peru och Chile.

Strand-koncernen och K. Halstensen AS hör också till de största norska företagen när det gäller fiskfiske. De är de enda företag som hör till de största inom såväl det pelagiska som det demersala fisket.

Situationen är mycket statisk i det norska fisket på grund av kvotsystemet. I Danmark kan fiskeriföretag specialisera sig på vissa arter och visst fiske. SÅ är det inte i Norge, därför dominerar exakt samma företag såväl innehav av kvoter som landningar. Det är också i stort sett samma rangordning mellan olika företag oavsett fiskart.

Den större flexibiliteten i det danska fisket gör det mer effektivt, det möjliggör specialisering både vad det gäller vilket fiske ett företag eller en båt vill bedriva, var företaget och båten vill bedriva fiske och om företaget vill äga fiskerättigheter/kvoter eller inte. Det dansk systemet möjliggöra för effektivare fiske, bättre planering, ökad lönsamhet i fisket och mer spridning på ägandet och fiskandet än vad det statiska norska systemet innebär.

Det går dock att även i Norge skönja en viss specialisering vad det gäller uppdelning mellan pelagiskt fiske för konsum och industrifiske. Inom industrifisket av fisk för fiskmjölsindustrin och till foder finns också en uppdelning mellan de som fiskar tobis och øyepål (vitlinglyra, sperling) å ena sidan gentemot de som fiskar kolmule (blåvitling) och lodda å andra sidan.

All uppgifter är från norska Fiskeridirektoratet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar på “Största innehavare av pelagiska kvoter i Norge 2016”

Kommentarer är stängda.