Största innehavare av norska vitfiskkvoter 2016

I Norge finns det ett i jämförelse med Danmark och Sverige mycket storskaligt demersalt fiske i framförallt Barents Hav på torsk, kolja, sej och hälleflundra. Kvotsystemet är invecklat och sannolikt knappt förståeligt ens för de direkt inblandade. Resultatet är att det finns individuellt tilldelade kvoter som från början beslutats politiskt. De är inte överförbara, dvs kan inte säljas, köpas eller hyras. Men en fiskebåt kan säljas med eller utan kvoter och kvoter kan i vissa fall överföras på en annan båt så att den blir fullstrukturerad som de säger i Norge. En fullstrukturerad båt kan inte överta nya kvoter.

En ägare kan inneha flera båtar och därmed större kvot än vad som en båt motsvarar. Detta har inneburit att det finns några mycket stora kvotinnehavare i Norge. De största finns faktiskt på vitfiskområdet medan de största i alla länder kring Nordsjön finns i det pelagiska fisket. De allra flesta båtarna hör hemma i de tre nordliga fylkena Finnmark, Troms och Nordland.

N 30 H Vesttind

N 30 H Vesttind. Bild: Havfisk ASA

Största innehavare av torskkvoter i Norge 2016, fiskebåt, ton, ägare

N 30 H Vesttind, 5 636, Nordland Havfiske AS (Havfisk ASA)
N 10 H Havtind, 4 920, Nordland Havfiske AS (Havfisk ASA)
F 38 H Rypefjord, 4 473, Hammerfest Industrifiske AS (Havfisk ASA)
T 1 H J. Bergvoll, 4 473, Nergård Havfiske AS (Samherji)
T 5 H Ole-Arvid Nergård, 4 473, Nergård Havfiske AS (Samherji)
N 100 Ø Sunderøy, 4 473, Prestfjord AS
N 445 Ø Prestfjord, 4 473, Prestfjord AS
M 11 A Volstad, 4 473, Volstad AS
N 100 A Andenesfisk I, 4 473, Andenes Fiskeriselskap AS
N 125 VV Gadus Njord, 4 473, Nordland Havfiske AS (Havfisk ASA)
M 125 H Havstrand, 4 456, Havstrand AS (Strand-koncernen)
M 325 H Havbryn, 4 456, Havbryn AS (Strand-koncernen)
N 50 SO Holmøy, 4 448, Prestfjord Havfiske AS (Prestfjord AS)
F 5 BD Gadus Neptun,4 436, Finnmark Havfiske AS (Havfisk ASA)
F 4 BD Gadus Poseidon, 4 264, Finnmark Havfiske AS (Havfisk ASA)

Största innehavare av kolje-(hyse-)kvoter i Norge 2016, fiskebåt, ton, ägare

N 30 H Vesttind, 2 209, Nordland Havfiske AS (Havfisk ASA)
N 125 VV Gadus Njord, 1 770, Nordland Havfiske AS (Havfisk ASA)
F 5 BD Gadus Neptun, 1 756, Finnmark Havfiske AS (Havfisk ASA)
N 10 H Havtind, 1 686, Nordland Havfiske AS (Havfisk ASA)
T 1 H J. Bergvoll, 1 686, Nergård Havfiske AS (Samherji)
T 5 H Ole-Arvid Nergård, 1 686, Nergård Havfiske AS (Samherji)
N 100 Ø Sunderøy, 1 686, Prestfjord AS
N 445 Ø Prestfjord, 1 686, Prestfjord AS
M 11 A Volstad, 1 686, Volstad AS
N 100 A Andenesfisk I, 1 686, Andenes Fiskeriselskap AS
F 4 BD Gadus Poseidon, 1 686, Finnmark Havfiske AS (Havfisk ASA)
M 125 H Havstrand, 1 680, Havstrand AS (Strand-koncernen)
M 325 H Havbryn, 1 680, Havbryn AS (Strand-koncernen)
N 50 SO Holmøy, 1 676, Prestfjord Havfiske AS (Prestfjord AS)
F 110 BD Rypefjord, 1 654, Finnmark Havfiske AS (Havfisk ASA)

M 86 G Nordstar

M 86 G Nordstar. Bild: Nordnes AS

Största innehavare av sejkvoter norr om 62 breddgraden i Norge 2016, fiskebåt, ton, ägare

M 85 G Nordstar, 2 382, Nordnes AS
T 95 I Langenes, 2 252, Engenes Fiskeriselskap AS
M 37 G Roaldnes, 2 133, Nordic Wildfish AS
M 69 G Molnes, 1 587, Nordic Wildfish AS
M 359 HØ Nordøytrål, 1 524, Nordøytrål AS
N 125 VV Gadus Njord, 1 464, Nordland Havfiske AS (Havfisk ASA)
T 2 H Tønsnes, 1 464, Nergård Havfiske AS (Samherji)
N 10 H Havtind, 1 451, Nordland Havfiske AS (Havfisk ASA)
N 30 H Vesttind, 1 446, Nordland Havfiske AS (Havfisk ASA)
M 99 HØ Hopen, 1 429, Remøy Fiskeriselskap AS
F 4 BD Gadus Poseidon, 1 284, Finnmark Havfiske AS (Havfisk ASA)
F 5 BD Gadus Neptun, 1 251, Finnmark Havfiske AS (Havfisk ASA)

Största innehavare av sejkvoter söder om 62 breddgraden i Norge 2016, fiskebåt, ton, ägare

M 85 G Nordstar, 1 306, Nordnes AS
M 69 G Molnes, 1 200, Nordic Wildfish AS
T 95 I Langenes, 1 106, Engenes Fiskeriselskap AS
M 99 HØ Hopen, 1 032, Remøy Fiskeriselskap AS
M 359 HØ Nordøytrål, 960, Nordøytrål AS

Vad det gäller torsk och kolja är Havfisk ASA (Kjell-Inge Røkke) helt dominerande följt av Prestfjord AS (familjen Holmøy) och Nergård Havfiske As som i realiteten kontrolleras av isländska Samherji. Det sistnämnda trots att norsk fiskerilagstiftning är gjord för att utestänga utländska ägare. När det gäller sej är bilden mer splittrad. Nordc Wildfish AS (tidigare AS Roaldnes) äger 19% av Engenes Fiskeriselskap AS. Detta bolag kontrolleras dock av familjen Arvessen som har 52% av aktierna. Nybo Holding AS äger resterande 29%.

Inga backebåtar (linfiskebåtar) finns med på listan och för att få en fullständig bild av läget kan det vara intressant att också kontrollera hur stora kvoter som olika företag innehar. Såväl Havfisk ASA som Nergård Havfiske AS äger ett antal båtar utöver de som finns på listorna. Nordic Wildfish AS och Nordnes AS har en båt var förutom de som finns på listorna.

Största innehavare av torskkvoter i Norge 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Havfisk ASA, 41 162, Kjell-Inge Røkke
Nergård Havfiske AS, 19 511, Samherji
Prestfjord AS, 13 394, familjen Holmøy
Strand-koncernen, 8 912, familjen Strand
Ervik Havfiske AS, 5 671, familjen Ervik
Andenes Havfiskeselskap AS, 4 473, familjen Haugen
Volstad AS, 4 473, familjen Volstad
Rosund Drift AS, 4 100, familjen Gjøsund
K. Halstensen AS, 3 865, familjen Halstensen
Hermes AS, 3 681, familjen Lerbukt

Största innehavare av kolje-(hyse-)kvoter i Norge 2016, företag, ton, ägare

Havfisk ASA, 15 564, Kjell-Inge Røkke
Nergård Havfiske AS, 7 354, Samherji
Prestfjord AS, 13 394, familjen Holmøy
Strand-koncernen, 5 048, familjen Strand
Ervik Havfiske AS, 2 576, familjen Ervik
Andenes Havfiskeselskap AS, 1 686, familjen Haugen
Volstad AS, 1 686, familjen Volstad
Rosund Drift AS, 1545, familjen Gjøsund
H.P. Holmeset AS, 1 498, familjen Holmeset
K. Halstensen AS, 1 457, familjen Halstensen

Största innehavare av sejkvoter norr om 62 breddgraden i Norge 2016, företag, ton, ägare

Havfisk ASA, 10 849, Kjell-Inge Røkke
Nergård Havfiske AS, 5 394, Samherji
Prestfjord AS, 5 048, familjen Holmøy
Nordic Wildfish AS, 3 720, familjen Roaldnes
Nordnes AS, 3 093, Grimstad
Engenes Fiskeriselskap AS, 2 252, Arvesen
Strand-koncernen, 2 196, familjen Strand
Nordøytrål AS, 1 524, familjen Remøy
Remøy Fiskeriselskap AS, 1 429, familjen Remøy
K. Halstensen AS, 1 098, familjen Halstensen
Andenes Havfiskeselskap AS, 1 098, familjen Haugen
Rosund Drift AS, 1 098, familjen Gjøsund

Största innehavare av sejkvoter söder om 62 breddgraden i Norge 2016, företag, ton, ägare

Havfisk ASA, 3 600, Kjell-Inge Røkke
Nergård Havfiske AS, 2 000, Samherji
Nordnes AS, 1 706, familjen Grimstad
Nordic Wildfish AS, 1 600, familjen Roaldsen
Prestfjord AS, 1 520, familjen Holmøy
Strand-koncernen, 1 120, familjen Strand
Engenes Fiskeriselskap AS, 1 106, familjen Arvesen
Remøy Fiskeriselskap AS, 1 032, familjen Remøy
Nordøytrål AS, 960, familjen Remøy

Ervik Havfiske AS och H.P. Holmeset AS fiskar med backebåtar. Dominansen för Havfisk AS blir än tydligare när kvoterna per företag räknas samman. Såväl för torsk, kolja som sej är Havfisk dominerande med Nergård Havfiske som nummer två följt av Strand-koncernen och Prestfjord AS därefter. I stort sett är det samma företag dom dominerar kvotinnehaven vad det gäller alla sorters vitfisk.

Källa: Fiskeridirektoratet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

2 svar på “Största innehavare av norska vitfiskkvoter 2016”

Kommentarer är stängda.