Största innehavare av industrifiskkvoter i Norge 2016

Industrifisk är sådan fisk som främst fiskas för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. De viktigaste arterna i det norska fisket är kolmule (blåvitling), tobis, øyepål (sperling, vitlinglyra) och lodda. Det finns en viss uppdelning mellan de företag som fiskar tobis och øyepål i Nordsjön och de som fiskar lodda och kolmule i Atlanten. I stort set är det samma företag som dominerar inom industrifisket som inom det pelagiska fisket, men vissa företag har helt klart ett större fokus på industrifiske.

Största norska innehavare av loddakvoter i området Grönland/Island/Jan Mayen 2016, fiskebåt, ton, ägare

H 99 AV Østerbris, 1 488, Østerbris AS
H 32 AV Gerda Marie, 1 473, Gerda Marie AS
M 139 A Gunnar Langva, 1 256, Gunnar Langva AS
M 425 H Strand Senior, 1 156, Strand-koncernen

Standardkvoten är 1 138 ton.

Största innehavare av kvoter för kolmule i Norge 2016, fiskebåt, ton, ägare

N 200 DA Åkerøy, 9 994, Dønna Havfiske AS
H 99 AV Østerbris, 9 198, Østerbris AS
H 87 AV Birkeland, 7 085, Br. Birkeland AS (Austevoll Seafood ASA)
H 74 Talbor, 7 085, Talbor AS (Austevoll Seafood ASA)
M 425 H Strand Senior, 6 314, Strand Senior AS (Strand-koncernen)
M 625 H Fiskeskjer AS, 6 314, Fiskeskjer AS (Strand-koncernen)

Standardkvoten är 4 972 ton.

Största norska innehavare av kvoter för kolmule i EU-vatten 2016, fiskebåt, ton, ägare

N 200 DA Åkerøy, 9 994, Dønna Havfiske AS
H 99 AV Østerbris, 9 198, Østerbris AS
H 87 AV Birkeland, 7 085, Br. Birkeland AS (Austevoll Seafood ASA)
H 74 Talbor, 7 085, Talbor AS (Austevoll Seafood ASA)
M 425 H Strand Senior, 6 314, Strand Senior AS (Strand-koncernen)
M 625 H Fiskeskjer AS, 6 314, Fiskeskjer AS (Strand-koncernen)

Standardkvoten är 4 972 ton.

Största norska innehavare av kvoter för kolmule i färöiska vatten 2016, fiskebåt, ton, ägare

N 200 DA Åkerøy, 1 242, Dønna Havfiske AS
H 99 AV Østerbris, 1 149, Østerbris AS
H 87 AV Birkeland, 885, Br. Birkeland AS (Austevoll Seafood ASA)
H 74 Talbor, 885, Talbor AS (Austevoll Seafood ASA)
M 425 H Strand Senior, 789, Strand Senior AS (Strand-koncernen)
M 625 H Fiskeskjer AS, 789, Fiskeskjer AS (Strand-koncernen)

Standardkvoten är 621 ton.

För tobis är standardkvoten 2 100 ton och för øyepål (vitlinglyra, sperling) är standardkvoten 18 000 ton. Ingen båt har mer än det för någondera arten.

H 99 AV Østerbris

H 99 AV Østerbris. Bild: Fiskebåt

De som fiskar lodda är i stort sett de företag som dominerar det pelagiska fisket efter sill och makrill. När vi sen kommer över till kolmule är det lite andra företag som dominerar varav några som inte förekommer bland de största i det pelagiska fisket för konsumtionsändamål. Det är Dønna Havfiske och Drønen Havfiske.

Det är olika grenar av familjen Eidesvik från Bømlo som äger Caiano som är delvis kontrollerande ägare i Drønen Havfiske AS respektive Eidesvik Havfiske AS. Caiano AS är också delägare i delkontrollerade Sjøvik AS som har ett dotterbolag i Ryssland som fiskar vitifks i Barenst Hav och ett dotterförtag i Västsahara som fiskar industrifisk i Atlanten utanför Västsaharas och Marockos kust.

Minoritetsägare i Dønna Havfiske AS är Jonny Berfjord, styrelseordförande i organisationen Fiskebåt.

Det går inte att hitta någon släktskap mellan den familj Møgster som äger Austevoll Seafood och den som äger Hardhaus AS. Det kan vara släkt ändå, men redovisas separat. Austevoll Seafood ASA är ett av världen största fiskeriföretag när det gäller industrifisk då företaget har stora fiskeflottor i Peru och Chile. Det är därför inte förvånande att företag har förhållandevis större kvoter industrifisk än pelagisk fisk för konsumtion.

Familjen Østervold från Torangsvåg drev tidigare sina olika företag som en företagsgrupp. Så är det inte idag, men de redovisas ändå tillsammans trots att tre olika grenar av familjen idag driver var sitt företag med åtskild förvaltning.

Största norska innehavare av loddakvoter i området Grönland/Island/Jan Mayen 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 3 507, –
K. Halstensen AS, 3 365 familjen Halstensen
Liegruppen AS, 3 070, familjen Lie
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 2 276, familjen Dahl
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 2 276, familjen Ytterstad
Austevoll Seafood ASA, 2 276, familjen Møgster
Hardhaus AS, 2 276, familjen Møgster
Strand-koncernen, 2 275, familjen Strand
Gerda Marie AS, 2 171, familjen Mælingen
Teigenes AS, 1 948, familjen Teige

Största innehavare av kvoter för kolmule i Norge 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 19 142, –
K. Halstensen AS, 14 196, familjen Halstensen
Austevoll Seafood ASA, 14 170, familjen Møgster
Strand-koncernen, 12 628, familjen Strand
Olsen-gruppen, 10 440, familjen Olsen
Teigenes AS, 9 944, familjen Teige
Drønen Havfiske AS, 9 944, familjen Drønen & Caiana AS (Eidesvik)
Dønna Havfiske AS, 9 944, familjen Aaker
Liegruppen AS, 9 812, familjen Lie
Hardhaus AS, 8 602, familjen Møgster

Största norska innehavare av kvoter för kolmule i EU-vatten 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 19 142, –
K. Halstensen AS, 14 916, familjen Halstensen
Austevoll Seafood ASA, 14 170, familjen Møgster
Strand-koncernen, 12 628, familjen Strand
Olsen-gruppen, 10 440, familjen Olsen
Teigenes AS, 9 944, familjen Teige
Drønen Havfiske AS, 9 944, familjen Drønen & Caiano AS (Eidesvik)
Dønna Havfiske AS, 9 944, familjen Aaker
Liegruppen AS, 9 812, familjen Lie
Hardhaus AS, 8 602, familjen Møgster

Största norska innehavare av kvoter för kolmule i färöiska vatten 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 2 391, –
K. Halstensen AS, 1 863, familjen Halstensen
Austevoll Seafood ASA, 1 770, familjen Møgster
Strand-koncernen, 1 578, familjen Strand
Olsen-gruppen, 1 308, familjen Olsen
Liegruppen AS, 1 261, familjen Lie
Teigenes AS, 1 242, familjen Teige
Drønen Havfiske AS, 1 242, familjen Drønen & Caiana AS (Eidesvik)
Dønna Havfiske AS, 1 242, familjen Aaker
Hardhaus AS, 1 101, familjen Møgster

H 34 AV Gardar

H 34 AV Gardar när den hette Beitir. Bild: ship-photos.net

K. Halstensen AS och Strandkoncernen är de enda stora norska fiskeriföretag som både fiskar demersalt och pelagiskt i nån större utsträckning.

Det företag, Cetus AS med dotterföretaget Pelagic AS som är störst på tobis och øyepål är ett företag som främst fiskar i Nordsjön och Skagerak. Med hemhörighet i södra Norge är det ett för norska förhållanden ovanligt fiskeriföretag. Även fler andra företag som har stora kvoter på tobis och øyepål hör hemma långt söderut i Norge.

Brislingkvoterna (skarpsill) tycks iförts hand vara bifångskvoter för båtar som diskar sill och øyepål (vitlinglyra, sperling) och alla pelagiska fiskebåtar har 550 ton. De flesta pelagiska fiskebåtar har också en bifångstkvot på 400 ton sej.

R 3 K Vikingbank

R 3 K Vikingbank. Bild: roar jensen

Största innehavare av kvoter för tobis i Norge 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Cetus AS, 4 200, familjen Vikshåland
Liegruppen AS, 2 800, familjen Lie
Hardhaus AS, 2 100, familjen Møgster
Eidesvik Havfiske AS, 2 100, familjen Eidesvik
Odd Lundberg AS, 2 100, familjen Lundberg
Traal AS, 2 100, familjen Eriksen
Nordsjøbas AS, 2 100, Remøy Group AS (familjen Remøy)
Magnarson AS, 2 100, familjen Taranger
Vea AS, 2 100, familjen Vea
Bømlotrål AS, 1 735, familjen Lønning

Största innehavare av kvoter för øyepål i Norge 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Cetus AS, 36 000, familjen Vikshåland
Liegruppen AS, 24 000, familjen Lie
Hardhaus AS, 18 000, familjen Møgster
Eidesvik Havfiske AS, 18 000, familjen Eidesvik
Odd Lundberg AS, 18 000, familjen Lundberg
Traal AS, 18 000, familjen Eriksen
Nordsjøbas AS, 18 000, Remøy Group AS (familjen Remøy)
Magnarson AS, 18 000, familjen Taranger
Vea AS, 18 000, familjen Vea
Bømlotrål AS, 14 868, familjen Lønning

Största norska innehavare av kvoter för øyepål i EU-vatten 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Cetus AS, 6 000, familjen Vikshåland
Liegruppen AS, 4 000, familjen Lie
Hardhaus AS, 3 000, familjen Møgster
Eidesvik Havfiske AS, 3 000, familjen Eidesvik
Odd Lundberg AS, 3 000, familjen Lundberg
Traal AS, 3 000, familjen Eriksen
Nordsjøbas AS, 3 000, Remøy Group AS (familjen Remøy)
Magnarson AS, 3 000, familjen Taranger
Vea AS, 3 000, familjen Vea
Bømlotrål AS, 2 478, familjen Lønning

Största innehavare av kvoter för brisling i Norge 2016, företag, ton, kontrollerande ägare

Familjen Østervold, 1 650, –
K. Halstensen AS, 1 650, familjen Halstensen
Liegruppen AS, 1 650, familjen Lie
Strand-koncernen, 1 100, familjen Strand
Austevoll Seafood ASA, 1 100, familjen Møgster
Olsen-gruppen, 1 100, familjen Olsen
Teigenes AS, 1 100, familjen Teige
Hardhaus AS, 1 100, familjen Møgster
Ytterstad Fiskeriselskap AS, 1 100, familjen Ytterstad
Hansen-Dahl Fiskeri AS, 1 100, familjen Dahl
Cetus AS, 1 100, familjen Vikshåland
Gerda Marie AS, 1 100, familjen Mælingen
Drønen Havfiske AS, 1 100, familjen Drønen & Caiana AS (Eidesvik)
Torbas AS, 1 100, familjen Lyng

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!