Enhedslistens obegripliga inställning till industrifiske

Fisket i Danmark är i mångt och mycket en angelägenhet för det som kallas utkants-Danmark. Avfolkningsbygder som norra och västra Jylland är de stora fiskebygderna. De största och viktigaste fiskelägena är de oftast offentligt anlagda och skyddade hamnarna på västsidan av Jylland såsom Hvide Sande, Thorsminde, Thyborøn, Hanstholm och Hirtshals men även Skagen längst norrut. Dessa fiskelägen ligger i avfolkningsbygder och är ofta avfolkningsbygder själva. I Skagen och Thyborøn är industrifiske det viktigaste fisket och i Hanstholm har detta fiske också stor betydelse.

I industrifisket deltar en mängd olika grupper av fiskare. Dels deltar de stora pelagiska båtarna som annars främst fiskar sill och makrill för konsumtion. Dessa fiskar tobis, brisling (skarpsill), blåvitling, hästmakrill (taggmakrill), sperling (vitlinglyra) och havgalt (trynfisk) för fiskmjölsindustrin och därmed för fodertillverkning. I Östersjön fiskas också sill för samma ändamål. Dessa båtar är i allmänhet medlemmar i Danmarks Pelagiske PO (DPPO). Hemmahamnar för dessa båtar är främst Hirtshals och Skagen. För dessa båtar är industrifisket en viktigt biinkomst, för vissa båtar den viktigaste inkomstkällan.

Det finns också en stor dansk fiskeflotta som enbart fiskar industrifisk, dvs de fiskar i huvudsak bara under tobissäsongen och på vintern då de fiskar brisling. Dessa båtar äger normalt inga eller små fiskerättigheter och är inte lika stora och moderna som de de stora pelagiska fiskebåtarna i DPPO.  Dessa båtar är oftast medlemmar i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO). Basen för denna flotta är framförallt Thyborøn men vissa båtar har hemhörighet på andra orter som Skagen eller Grenå. Industrifisket är för dessa båtar det enda levebrödet.

Den tredje gruppen av fiskare som ägnar sig åt detta fiske är mindre fiskebåtar som ibland har egna fiskerättigheter, ibland inte har det. Dessa båtar kan höra hemma lite varstans och fiskar mer kustnära i Skagerak, Kattegatt, Östersjön och Nordsjön. Industrifisket är för dem en viktig biinkomst. Dessa båtar är i huvudsak från västra och norra Jylland.

Huvuddelen av den fisk industrifisket tar upp skulle inte fiskas om industrifiske förbjöds. Ett förbud mot industrifiske är dock faktiskt vad Enhedslisten i praktiken föreslår i sitt fiskeripolitiska program. De vill förbjuda fiskodling och därmed stoppa möjligheterna till avsättning för fiskmjöl. De vill förbjuda bottentrål, vilket betyder att fiske av bl.a. sperling och tobis i praktiken förbjuds.

Ett sådant förbud skulle som vi förstår slå hårt mot utkants-Danmark. En stor mängd arbetstillfällen skulle direkt försvinna på platser som Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals och Skagen. Dessutom skulle en stor del av underlaget för varven och fiskmjölsindustrin i Skagen, Hanstholm och Thyborøn försvinna. Om Enhedslistens förbud mot industrifiske genomfördes skulle delar av Jylland avfolkas kraftigt.  Den sysselsättning som industrifisket och fiskmjölsindustrin idag ger kan inte ersättas med småskaligt kustnära fiske för då skulle vi få ett enormt överfiske länge den danska kusten.

Enhedslistens fiskeripolitik som i praktiken är inriktad på att förbjuda industrifiske mot skulle med andra ord kunna få mycket allvarliga följder för dansk glesbygd. Trots det finns det en gnutta av logik i vansinnet. En del av den fisk som idag används för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja borde kunna användas för direktkonsumtion. Det gäller brisling, blåvitling och hästmakrill. De borde kunna fiskas mer för konsumtion än vad som görs idag. Det bör dock noteras att fisket av blåvitling och i viss mån hästmakrill kräver stora fiskebåtar ägnade till fiske långt ute till havs. Det är inget småskaligt kustnära fiske.

När det gäller sillen och skarpsillen i Östersjön som idag fiskas för att bli fiskmjöl så kan den dock inte användas för konsumtion. Den innehåller för mycket miljögifter. Genom omvandling till fiskmjöl och fiskolja, till fisk- och svinfoder samt Omega-3-produkter kan den dock användas indirekt för mänsklig konsumtion. Detta då processerna i fiskmjölsfabrikerna idag innebär att miljögifterna rensas bort.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Enhedslistens obegripliga inställning till industrifiske”

Kommentarer är stängda.