Största innehavare av pelagiska kvoter i Storbritannien 2016

Inlägg nr 7 av 12 i serien Pelagiska fiskerättigheter 2016

När det gäller pelagiskt fiske i Storbritannien domineras detta av fiskeriföretag på Shetland och i Skottland. Enstaka företag är utlandsägda, hör hemma i England eller på Nordirland. När det gäller båtarna så handlar det om stora moderna pelagiska trålare och vissa fall kombinerade trålare och snörpvadsbåtar. De flesta har Lerwick, Fraserburgh och Peterhead som hemmahamnar.

I Storbritannien finns ett system för överförbara fiskerättigheter som bygger på något som heter Fixed Quota Allocation (FQA). Totalt finns över 8 miljoner FQA-enheter i omlopp. Det går att äga FQA-enheter, hyra ut och låna ut dem. Det betyder att den som äger ett visst antal FQA-enheter inte med nödvändighet använder dessa fiskerättigheter själv.  FQA-enheter kan ägas av fiskeriföretag, enskilda fiskare, producentorganisationer, föreningar, kooperativ osv. Systemet fungerar i stort sett som det danska systemet.

Hur mycket en FQA-enhet motsvarar i kilo fisk eller ton är inte möjligt att räkna ut då det variera med år och fiskart. Därför kan de siffror som nämns i detta inlägg inte jämföras med de uppgifter om ton som finns i andra inlägg om fiskerättigheter.

FR 228 Chris Andra

FR 228 Chris Andra. Bild: ally1903

Fiskerättighetsinnehavare för NVG-sill (atlanto-skandisk sill) i Storbritannien 2016, fartygsnamn, FQA-enheter, ägare

FR 228 Chris Andra, 13 779, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
LK 429 Altaire, 13 776, Altaire Fishing (Interfish)
FR 227 Taits, 12 340, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
FR 226 Challenge, 12 339, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
BF 50 Resolute, 11 639, Castlehill LLP (West)
LK 297 Serene, 10 305, Serene Fishing Co Ltd (har beställt ny båt)
LK 362 Charisma, 10 305, Charisma Fishing Co Ltd
FR 224 Christina S, 10 085, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson) samt P & J Johnstone
FR 380 Kings Cross, 10 002, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan, båten är såld, en ny beställd)
PD 379 Quantus, 8 954, MV Quantus Ltd (Buchan) och P & J Johnstone

H 171 Cornelis Vrolijk

H 171 Cornelis Vrolijk. Bild: erwin willemse

Fiskerättighetsinnehavare för nordsjösill i Storbritannien 2016, fartygsnamn, FQA-enheter, ägare

H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 62 682, North Atlantic Fishing Co Ltd (Cornelis Vrolijk BV)
N 905 Voyager, 46 550, Voyager Fishing Co Ltd (Mccullough, har beställt ny båt)
FR 228 Chris Andra, 29 776, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
PD 165 Pathway, 27 862, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan, båten är såld, en ny beställd)
FR 224 Christina S, 22 801, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson) samt P & J Johnstone
BF 77 Ocean Quest, 18 220, Mewstead LLP (Tait och West)
LK 429 Altaire, 18 168, Altaire Fishing (Interfish)
BF 50 Resolute, 18 085, Castlehill LLP (West)
FR 77 Ocean Venture, 17 462, Mewstead LLP (Tait och West)
FR 249 Forever Grateful, 17 006, Whyte

Fiskerättighetsinnehavare för atlantsill i Storbritannien 2016, fartygsnamn, FQA-enheter, ägare

H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 38 216, North Atlantic Fishing Co Ltd (Cornelis Vrolijk BV)
FR 228 Chris Andra, 29 485, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
N 905 Voyager, 29 324, Voyager Fishing Co Ltd (Mccullough, har beställt ny båt)
PD 165 Pathway, 24 156, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan, båten är såld, en ny beställd)
FR 224 Christina S, 22 801, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson) samt P & J Johnstone
CY 720 Prowess, 22 299, Northbay Fishing Co Ltd (Interfish)
PD 379 Quantus, 18 959, MV Quantus Ltd (Buchan och P & J Johnstone)
PH 1100 Wiron 5, 16 863, Interfish Wirons Ltd
BF 50 Resolute, 16 324, Castlehill LLP (West)
FR 165 Unity, 15 725, Unity Fishing Co Ltd (Bellany)

N 200 Havilah

N 200 Havilah. Bild: Sydney Sinclair

Fiskerättighetsinnehavare i Storbritannien 2016 för sill i Irländska sjön, fartygsnamn, FQA-enheter, ägare

N 905 Voyager, 19 665, Voyager Fishing Co Ltd (Mccullough, har beställt ny båt)
N 200 Havilah, 16 189, Glenluce Fishing Co Ltd (Orr)
PH 330 Admiral Gordon, 7 072, IF Ltd (Interfish)
N 265 Stefanie M, 4 405, Stefanie M Fishing Co Ltd (Mccullough, inte samma som Voyagers ägare)
PH 1100 Wiron 5, 3 335, Interfish Wirons Ltd

Fiskerättighetsinnehavare för makrill (IVa, flex-box) i Storbritannien 2016, fartygsnamn, FQA-enheter, ägare

PD 165 Pathway, 10 666, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan, båten är såld, en ny beställd)
N 905 Voyager, 9 423, Voyager Fishing Co Ltd (Mccullough, har beställt ny båt)
FR 228 Chris Andra, 9 059, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
LK 429 Altaire, 8 332, Altaire Fishing (Interfish)
H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 7 678, North Atlantic Fishing Co Ltd (Cornelis Vrolijk BV)
LK 62 Research, 6 593, Research Fishing Co Ltd
FR 224 Christina S, 6 572, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson) samt P & J Johnstone
BF 50 Resolute, 6 378, Castlehill LLP (West)
FR 380 Kings Cross, 5 333, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan, båten är såld, en ny beställd)
BF 77 Ocean Quest, 5 154, Mewstead LLP (Tait och West)

PH 2200 Wiron 6 och PH 1100 Wiron 5

PH 2200 Wiron 6 och PH 1100 Wiron 5. Bild: John van Zijderveld

Fiskerättighetsinnehavare för nordsjömakrill i Storbritannien 2016, fartygsnamn, FQA-enheter, ägare

PH 2200 Wiron 6, 2 083, Interfish Wirons Ltd
FR 228 Chris Andra, 1 768, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
FR 77 Ocean Venture, 1 534, Mewstead LLP (Tait och West)
FR 224 Christina S, 1 283, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson) samt P & J Johnstone
FR 227 Taits, 663, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
FR 226 Challenge, 663, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
PD 265 Lunar Bow, 582, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan)
PD 165 Pathway, 569, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan, båten är såld, en ny beställd)
H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 566, North Atlantic Fishing Co Ltd (Cornelis Vrolijk BV)
N 200 Havilah, 431, Glenluce Fishing Co Ltd (Orr)

Fiskerättighetsinnehavare för atlantmakrill i Storbritannien 2016, fartygsnamn, FQA-enheter, ägare

H 171 Cornelis Vrolijk FZN, 209 227, North Atlantic Fishing Co Ltd (Cornelis Vrolijk BV)
FR 228 Chris Andra, 136 361, Klondyke Fishing Co Ltd (Tait)
N 905 Voyager, 129 972, Voyager Fishing Co Ltd (Mccullough, har beställt ny båt)
PD 165 Pathway, 128 114, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan, båten är såld, en ny beställd)
LK 429 Altaire, 116 212, Altaire Fishing (Interfish)
LK 62 Research, 94 332, Research Fishing Co Ltd
FR 224 Christina S, 87 663, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson) samt P & J Johnstone
PD 265 Lunar Bow, 79 367, Lunar Fishing Co Ltd (Buchan)
PD 379 Quantus, 77 831, MV Quantus Ltd (Buchan och P & J Johnstone)
LK 297 Serene, 72 837, Serene Fishing Co Ltd (har beställt ny båt)

Ett specialfall bland företagen.är Peter & J. Johnstone Co Ltd som ägs av Andrew Marr International som ägs av familjen Marr. Företaget har delägarskap i två stora pelagiska fiskebåtar, PD 379 Quantus och FR 224 Christina S samt delägarskap i en mängde mindre fiskebåtar och fiskeriföretag som främst fiskar demersalt.

Förutom att var en av tre delägare i Christina S och hälftenägare är Peter & J. Johnstone också en av tre ägare i Krossfjord som innehar små pelagiska fiskerättigheter.

Peter & J. Johnstone är minoritetsägare i FR 224 Christina S och kan inte sägas ha nån som helst kontroll över båten. Familjen Simpson äger via Freedom Fish Ltd och Shannon Fishing Ltd en majoritet av företaget. Kontrollen över PD 379 Quantus har familjen Buchan via MV Quantus Ltd. Denna familj Buchan är inte densamma som äger Lunar Fishing även om de säkert är släkt på lite längre håll.

Trots att Peter & J Johnstone i huvudsak har minoritetsintressen hävdar Greenpeace i en nyligen publicerad rapport att bolaget (moderbolaget Andrew Marr International) kontrollerar 12% av fiskekvoterna I England. Detta baseras på att bolaget är baserat i England, men i stort sett alla företag där bolaget har minoritetsintressen finns i Skottland så det är en felaktig uppgift.

Genom att det i huvudsak handlar om minoritetsintressen är det dessutom felaktigt att hävda att Andrew Marr har kontroll över 12% av de engelska kvoterna även ur den aspekten. Samma resonemang för Greenpeace om Interfish Ltd, ett bolag som hör hemma I England men vars kvoter i huvudsak finns i bolag med hemhörighet i Skottland, faktiskt till och med på Shetland.

Ett annat bolag em speciellt status är LHD Ltd i Lerwick på Shetland. Företaget är managementbolag för ett stort antal fiskebåtar, de flesta är mindre demersala fiskbåtar. Två pelagiska fiskebåtar ingår dock bland de båtar LHD sköter, LK 62 Research och LK 192 Adenia. I bolaget, Adenia Fishing Co Ltd, bakom den sistnämnda är LHD också huvudägare tillsammans med familjen Anderson.

Interfish Ltd ägs av nederländaren Johannes Jacobus Colam som bor i Storbritannien men så vitt jag kunnat utröna äger Interfish via ett företag i Nederländerna.  Dessutom är Johannes Jacobus Colam/Interfish huvudägare av Northbay Fishing Co Ltd med båte CY 720 Prowess.

Även North Atlantic Fishing Co Ltd ägs av nederländska intressen, i det fallet av storföretaget Cornelis Vrolijk/Jaczon. De två nederländskt ägda företagen har egna producentorganisationer, Interfish PO ( 7 medlemmar, alla utom ett bolag ägda av Interfish LTD) och North Atlantic PO (2 medlemmar, både företagen ägda av Cornelis Vrolijk/Jaczon).

Både Interfish och Cornelis Vrolijk/Jaczon är medlemmar i Pelagic Freezer Trawler Association (PFA) tillsammans med ytterligare två nederländska storföretag Parlevliet & van der Plas BV samt Willem van der Zwan & Zonen BV samt deras olika dotterbolag i olika länder. PFA är på europeisk nivå en av de mäktigare fiskeriorganisationerna.

Fiskerättighetsinnehavare för NVG-sill (atlanto-skandisk sill) i Storbritannien 2016, företag, FQA-enheter, ägare

Klondyke Fishing Co Ltd, 38 458, Tait
Interfish, 13 776, Colam
Lunar Fishing Co Ltd, 12 834, Buchan
Castlehill LLP, 11 639, West
Serene Fishing Co Ltd, 10 305
Charisma Fishing Co Ltd, 10 305
Christina S, 10 085, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson)
Quantus, 8 954, MV Quantus Ltd (Buchan) och P & J Johnstone
Zephyr Fishing Co Ltd, 8 570, Irvine
Antares Fishing (Whalsay) Co Ltd, 8 570

Fiskerättighetsinnehavare för nordsjösill i Storbritannien 2016, företag, FQA-enheter, ägare

North Atlantic Fishing Co Ltd, 62 682, Cornelis Vrolijk/Jaczon
Interfish, 59 957, Colam
Lunar Fishing Co Ltd, 57 861, Buchan
Klondyke Fishing Co Ltd, 53 627, Tait
Voyager Fishing Co Ltd, 46 550, Mccullough
Mewstead LLP, 35 682, Tait och West (inte samma familjer som Klondyke och Castlehill)
Christina S, 22 801, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson)
Castlehill LLP, 18 805, West
Research Fishing Co Ltd, 16 248
Quantus, 14 775, MV Quantus Ltd (Buchan) och P & J Johnstone

Fiskerättighetsinnehavare för atlantsill i Storbritannien 2016, fartygsnamn, FQA-enheter, ägare

Interfish, 62 318, Colam
Klondyke Fishing Co Ltd, 53 720, Tait
Lunar Fishing Co Ltd, 48 771, Buchan
North Atlantic Fishing Co Ltd, 38 216, Cornelis Vrolijk/Jaczon
Voyager Fishing Co Ltd, 29 324, Mccullough
Mewstead LLP, 26 612, Tait och West (inte samma familjer som Klondyke och Castlehill)
Quantus, 18 959, MV Quantus Ltd (Buchan) och P & J Johnstone
Castlehill LLP, 16 324, West
Unity Fishing Co Ltd, 15 725, Bellany
Whyte, 14 592

Fiskerättighetsinnehavare i Storbritannien 2016 för sill i Irländska sjön, företag, FQA-enheter, ägare

Voyager Fishing Co Ltd, 19 665, Mccullough
Glenluce Fishing Co Ltd, 16 189, Orr
Interfish, 10 407, Colam
Stefanie M Fishing Co Ltd, 4 405, Mccullough (inte samma som Voyagers ägare)

North Atlantic Fishing (Cornelis Vrolijk/Jaczon) innehar också 26 218 FQA-enheter för sill i områdena IVc/VIId. I samma områden har Interfish 554 FQ-enheter. När det gäller Clydesill så har Glenluce 1 100 FQA-enheter, Stefanie M 2 128, Interfish  757 och SFO har 834.

Fiskerättighetsinnehavare för makrill (IVa, flex-box) i Storbritannien 2016, förteg, FQA-enheter, ägare

Lunar Fishing Co Ltd, 18 335, Buchan
Interfish, 15 781, Colam
Klondyke Fishing Co Ltd, 13 668, Tait
Mewstead LLP, 9 817, Tait och West (inte samma familjer som Klondyke och Castlehill)
Voyager Fishing Co Ltd, 9 423, Mccullough
North Atlantic Fishing Co Ltd, 7 678, Cornelis Vrolijk/Jaczon
Research Fishing Co Ltd, 6 593
Christina S, 6 572, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson)
Castlehill LLP, 6 378, West
Serene Fishing Co Ltd, 4 474 (inklusive Krossfjords kvoter)

Fiskerättighetsinnehavare för nordsjömakrill i Storbritannien 2016, företag, FQA-enheter, ägare

Klondyke Fishing Co Ltd, 3 094, Tait
Interfish, 2 089, Colam
Lunar Fishing Co Ltd, 1 453, Buchan
Mewstead LLP, 1 534, Tait och West (inte samma familjer som Klondyke och Castlehill)
Christina S, 1 283, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson)
North Atlantic Fishing Co Ltd, 566, Cornelis Vrolijk/Jaczon
SFO Ltd, 299 (kollektivt ägt)
Voyager Fishing Co Ltd, 233, Mccullough

Fiskerättighetsinnehavare för atlantmakrill i Storbritannien 2016, fartygsnamn, FQA-enheter, ägare

Interfish, 245 934, Colam
Klondyke Fishing Co Ltd, 238 455, Tait
North Atlantic Fishing Co Ltd, 209 227, Cornelis Vrolijk/Jaczon
Lunar Fishing Co Ltd, 207 481, Buchan
Voyager Fishing Co Ltd, 129 972, Mccullough
Mewstead LLP, 113 975, Tait och West (inte samma familjer som Klondyke och Castlehill)
Christina S, 87 663, Freedom Fish Ltd/Shannon Fishing Ltd (Simpson)
Quantus, 77 831, MV Quantus Ltd (Buchan) och P & J Johnstone
Serene Fishing Co Ltd, 77 362
Zephyr Fishing Co Ltd, 67 793, Irvine

I stort är det 5 bolag som dominerar innehavet av fiskerättigheter för pelagisk fisk i Storbritannien. Tre av dessa bolag är skotska och två är engelska men ägda av nederländska intressen. Förutom de två bolagen med nederländsk ägare finns inga utlandsägda fiskeriföretag bland de stor pelagiska fiskeriföretagen. Att brittisk fiskenäring skulle hotas av utlänningar som ibland påstås i debatten är med andra ord helt felaktigt.

För övrig fisk som fiskas av den pelagiska fiskeflottan men främst används för tillverkning av fiskmjöl återkommer jag i ett annat inlägg. De arter detta omfattar är blåvitling, trynfisk, tobis, skarpsill och taggmakrill (hästmakrill). Såväl taggmakrill som blåvitling fiskas dock även till konsumtion.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Serienavigation<< Största innehavare av industrifiskkvoter i Norge 2016Största innehavare av industrifiskkvoter i Storbritannien 2016 >>
Advertisements

2 Replies to “Största innehavare av pelagiska kvoter i Storbritannien 2016”

Kommentarer inaktiverade.