Greenpeace vill bevara trålförbudsområdet i södra Kattegatt

I södra Kattegatt finns ett område inom svenska ekonomisk zon där det är förbjudet att använda bottentrål sen 2009. Orsaken till förbudet är att torskbeståndet i Kattegatt länge har varit nära att kollapsa. Åtgärden har av allt att döma haft marginell betydelse för torsken som inte på nåt tydligt sätt återhämtat sig i Kattegatt. Däremot har bottenmiljöerna skyddats från fysisk påverkan i form av trålning och den biologiska mångfalden på bottnarna i det stängda området har därför ökat.

Från dansk sida är dock trycket hårt för att öppna upp området igen för bottentrålning. För att motverkat att området återigen öppnas för trålfiske har därför Greenpeace i Danmark startat en namninsamling riktad till den danska miljöministern, Esben Lunde Larsenfrån partiet Venstre:

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) har godt ”trawlt”. Men ikke med at passe på miljøet. Han vil nu droppe syv års forbud mod ødelæggende bundtrawlsfiskeri i et stort sårbart område i Kattegat. Det vil være en bundskraber i mere end én forstand. Ved at give los for at fiskere igen kan skrabe havbunden med tunge trawlnet, kan han ødelægge det hav- og dyreliv, der er vokset frem under de syv års beskyttelse.

Det er ellers fantastisk nyt i dette område på størrelse med Bornholm, at truede og sårbare blødbundskoraller er vendt retur og krebsdyrarter og jomfruhummer har fået et sikkert miljø at leve i.

I Sverige finns ett stort stöd från både politiker, myndigheter och miljöorganisationer för att området i Kattegatt ska ges ett fortsatt skydd. Hur det ser ut bland yrkesfiskare är mera oklart. Men några omfattande krav på att området ska öppnas för bottentrålning verkar inte finnas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!